Novas por contido

A Programación para o ano 2021 do Servizo de Prevención de Riscos Laborais, non inclúe ningunha referencia á Covid. 

O Comité de Seguridade e Saúde Laboral Intercentros reuniuse o 22/12/2020 para realizar a programación do Servizo de de Prevención da Xunta de Galiza. O resultado foi que a Covid non existe, ignorando descaradamente a prevención deste risco laboral nos nosos centros.

Nesta liña, sen ter en conta a Covid,  presentaron a Programación do Servizo de Prevencion de Riscos Laborais para o 2021 e a día de hoxe, un mes despois aínda seguen mutis ante a inclusión de medidas preventivas: 

Programación preventiva 

Debe incluírse a avaliación de riscos laborais (ARL) específica ao risco biolóxico provocado pola Covid (axente infeccioso de grupo 3), en todas as programadas e a revisión ou elaboración, calendarizada. Propuxemos unha listaxe de prioridades, incluíndo dende residencias de maiores ata edificios administrativos. Solicitamos que nestas ARL se revisasen os sistemas de ventilación, os postos, os espazos de uso común, as medidas organizativas implantadas (teletraballo, quendas de entrada, etc.) e o tipo de EPI e formación preventiva.

As solicitudes estarán abertas 3 meses. Demandamos a corrección dos protocolos que se aplican para os recoñecementos médicos. Informámosche máis aquí.

Programación formativa 

De novo sen referencias á Covid, sorprende que só se vai dar unha xornada de tres horas para o persoal dos centros sociosanitarios de Política Social (por requirimento da Inspección de Traballo). Dende a CIG demandamos ademais formación obrigatoria para os directores/as e xestores/as destes centros. formación preventiva en teletraballo do que non hai un so curso e máis edicións para o curso de prevención do estrés (so hai un).

A entrega das máscaras após das denuncias da CIG

A Presidenta informa da entrega das máscaras hixiénicas por adquisición extraordinaria logo do requirimento da Inspección de Traballo. Recordámosche: non querían dalas polo que recorreron ao máximo a resolución da Inspección (tardaron 3 meses dende a primeira resolución e 9 dende o comezo da pandemia).

Coas máscaras FFP2: aínda queren mirar para outro lado e asubiar.

Se no teu traballo o contacto é estreito (menos de 2 metros), continuo ou con moito público, con ususarios/as que non poden portar máscara.., pide: 1) que che faciliten unha de tipo FFP2, e 2) a Avaliación de Riscos Laborais ao risco biolóxico da Covid 19. É o teu dereito e é o seu deber.

A espera da intervención divina que remate co virus

Nesta xuntanza non se comprometeron a nada. Nin sequera a unha reunión para a segunda quincena de xaneiro.

Esta situación de desprotección continuada, de negación do risco, recorrer as resolucións de Inspección (ou simplemente non cumprilas), é unha mostra do pasotismo e desinterese total e reiterado das persoas responsables da Covid na Xunta, quenes fixeron mutis ante o ERTE de Cualtis abandonando do persoal sensible e dos sevizos esenciais da Xunta que non deixou de traballar, como nas residencias de maiores, bombeiros ou persoal de emprego.

Outras novas recentes

Luns, 23 Mai 2022

RPT do Parque nacional Illas Atlánticas e Xunta consultiva en materia de ordenación do territorio e urbanismo

Recibimos unha nova proposta de modificación de RPT da CMATV referente a creación dos postos de traballo de persoal laboral no Parque Nacional (27 postos que levan máis de 11 anos pendentes de inclusión en RPT) e a creación de 4 postos e modificación de outros tres para dotar de persoal suficiente a Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo...
Martes, 24 Mai 2022

Persoal laboral fixo do Consorcio e concurso de traslados

O concurso de traslados previo e simultáneo NON RESTA postos á estabilización e SUMA dereitos Na CIG vimos de recibir varias comunicacións de traballadoras fixas do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Como delas se deducen algunhas interpretacións sobre o tratamento que debe ter dito persoal compre aclarar algúns puntos. 1. Como é normal e xusto, os postos...
Martes, 24 Mai 2022

OEP Estabilización 2022: prazas do GAIN (xuntanza 23/05/22)

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) certifica 51 prazas que irían na oferta de estabilización. Agás dúas que serían mediante consurso-oposición, todas as demais van pola estabilización extraordinaria de concurso de méritos. Salientar que das 51, 42 non están en RPT a día de hoxe. A GAIN conta con que as prazas desta oferta convocaranse de xeito conxunto co resto das...