Novas por contido

En rogos e preguntas: carreira profesional, procesos selectivos, concursos, adscricións do persoal temporal, plan de igualdade, oficinas agrarias. Na Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos e na Comisión de Persoal, dos días 5 e 6 de agosto.

RPT DE AMTEGA

O asunto foi tratado na Mesa Xeral, e retirado da orde do día da Comisión de Persoal.

 • Non se nos entregou a documentación solicitada para dar cumprimento a sentenza 1338/2020 do Tribunal Supremo.
 • Incumpriron o compromiso de enviarnos a nova documentación con tempo para presentar alegacións.
 • Solicitamos que o director da Función Pública (DXFP) poña fin a actitude da xerencia de Amtega de non crear unha mesa de negociación para tratar varios puntos que as distintas centrais sindicais levamos reclamando.
 • Segundo as nosas contas amortizan 107 prazas do CIXTEC e crearían 101.
 • No documento co cadro de equivalencias que relaciona as novas prazas a crear na Amtega cos códigos das prazas en CIXTEC advertimos de numerosos erros que trasladaremos por escrito.
 • Modifican a proposta inicial de reclasificación dos postos das persoas de promoción interna de escalas de informática, que pasa a creación+amortización (con observación de amortizar cando vacante). Vai ser destino provisional. Nalgunha localidade van a suprimir postos de C1-Operador, e o futuro A2 non se vai adicar a resolver as incidencias dos usuarios, co que van a sobrecargar ao resto. É convinte facer un estudo serio das necesidades de persoal, dende unha óptica de descentralizar (o que permitiría unha mellor promoción interna) e redimensionar ás necesidades reais.

A tramitación continuará nunha Comisión de Persoal non antes do 8 de setembro.

ORDE DE INTEGRACIÓN DO PERSOAL DA EPOSH

Como aconteceu coa RPT de AMTEGA, este asunto foi tratado na Mesa xeral e retirado da orde do día da Comisión de Persoal.

 • Despois de seis anos de parálise do proceso de integración do persoal laboral fixo da extinta EPOSH (Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos) como persoal laboral fixo da Xunta, Función Pública plantexa agora unha modificación da orde de integración de 2015 coa xustificación de que “Durante este período de tempo producíronse, ademais, importantes acordos e modificacións normativas que modifican sustancialmente as expectativas do persoal que presentou solicitudes ao abeiro da mencionada orde.”
 • Eses acordos e modificacións normativas son o decreto 165/2019, de funcionarización, e a Lei 4/2021, de medidas fiscais e admvas, concretamente a súa disposición adicional primeira, que establece un complemento persoal de mantemento das retribucións en concepto de antigüidade e que na CIG no seu día denominamos como o complemento da vergoña, cando unha vez aprobada a lei se materializou por primeira vez na orde de integración do CIXTEC.
 • Non entendemos a xustificación desa suposta afectación normativa porque tanto o decreto de funcionarización como a disposición adicional primeira da Lei 4/2021 limitan os seus efectos unicamente ao persoal laboral fixo da Xunta de Galiza, condición esta que non acadou o persoal afectado porque precisamente o proceso de integración leva paralizado dende 2015.
 • Cumpre lembrar que entre o persoal afectado por esta modificación atópase nin máis nin menos que unha conselleira do actual goberno, Ethel Vázquez, conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, así como parte do seu equipo directivo, todos eles persoal laboral fixo da extinta EPOSH.
 • Ao abeiro desa xustificación, Función Pública pretende modificar a Orde de 2015 para que as persoas que solicitaron participar do proceso de integración poidan agora desistir de tal solicitude.

Na CIG preguntámonos que se agocha realmente detrás desta modificación e manexamos dúas hipóteses:

 • Todo forma parte dun proceso de lavado de cara da conselleira e do resto de persoal afectado diante do resto de empregados públicos para que desistan agora da integración como persoal laboral fixo da Xunta, e por tanto, do complemento da vergoña, mais cumpre lembrar que desistir non é o mesmo que renunciar.
 • A pretensión de Función Pública é facer o mesmo que no IET (Instituto de Estudos do Territorio), onde tres persoas que non se integraron como persoal laboral fixo da Xunta están a manter, pola porta de atrás, unhas retribucións moi superiores ás do resto do persoal que si se integrou.

A modificación non se aprobou porque Función Pública retirouna a última hora da orde do día da Comisión de Persoal. Á volta das vacacións veremos realmente en que acaba todo isto.

 CONVOCATORIA DE FUNCIONARIZACIÓN DO PERSOAL LABORAL DO SPIF (grupos C1 e C2)

O punto xa fora á MX anteriormente, así que tan só foi votado na Comisión de Persoal.

na CIG sempre defendimos que a funcionarización tiña que ser o último (tras un concurso de traslados, procesos selectivos, promoción interna..). Neste colectivo destaca a necesidade de pactar condicións de traballo, quendas, horarios.. antes de optar a funcionarización. Esto son motivos de continuas demandas xudiciais. Nestas condicións non podemos apoiar. A maiores, manteñen desaparecido o grupo B.

Para a convocatoria de C2: CIG vota en contra, CCOO e UGT a favor, e CSIF en contra.

Para a convocatoria de C1/B: todos votamos en contra.

ROGOS E PREGUNTAS 

Carreira profesional: A CIG presentou un “incidente de esclarecemento e rectificación” á sentenza do TSXG. Ao DXFP non lle gustou así que non quere sentarse por agora. A Xunta téñeno doado: sentarse, estender a carreira, e punto final.

Procesos selectivos:

 • Exames pendentes para algunha escala pequena (podería haber algún segundo exame), sería os días 20 e 21 de setembro nalgunha facultade de Compostela pola tarde.
 • Segundo exame de C1, C2 e funcionarización convocados e que xa saíron listas provisionais e definitivas (irán saindo listas, pero non pode dar datas), será a partir do 25/26 de setembro, ou semana seguinte. Publicarán datas no web.
 • Funcionarización SPIF: publicarán a convocatoria no DOG a principios de setembro.
 • Notas pendentes de publicación: irán publicando segundo se vaian corrixindo, tendo en conta as datas. Esperan antes do 15 setembro estean todas publicadas. En agosto haberá algunha corrección. En agosto non se vai publicar nada no DOG de puntuacións. Si poderían publicar algo no web de FP.

Niveis do persoal subalterno: co gallo do persoal subalterno do CIXTEC, que ten nivel 12, informan que foi un erro, que pasan con nivel 10, aínda que específico superior. Di estar aberto a trasladar a niveis superiores os específicos superiores que existan (ollo, non se refire a incrementos retributivos)

Concursos.

 • Cando van negociar as convocatorias de especiais e escalas? Unha vez máis, o DXFP non resposta. Insistiremos.
 • Sobre o de informática, lembramos que se cargaron os centros de destino en servizos centrais, e queremos recuperalos.
 • Corpos xerais. A semana pasada dixo que ía a estudar o asunto da xente que está con mérito “0”. Non di nada máis que estudarán as alegacións e as consecuencias xurídicas.

Adscricións de persoal temporal. Están a preparar instrucións sobre ese tema. Hai un cambio importante na normativa, polo dos tres anos máximo de interinidade.

Plan de Igualdade. Enviamos un correo a FP fai uns días preguntando pola diagnose do plan. Queremos resposta e reunión urxente da comisión negociadora. Se repiten o malfacer de hai dous anos nunca imos ter PI. O DXFP comprométese a unha xuntanza en setembro.

Falta de persoal en Oficinas Agrarias: Problemas nas OA pola falta de cobertura de vacantes do persoal que se arrastra dende hai anos e que agora complicase máis por mor da non cobertura en vacacións. Dixéronnos que o problema era de función pública, e isto así? Ou e un desmantelamento efectivo. O DXFP di que non sabe do caso.

Outras novas recentes

Mércores, 18 Xaneiro 2023

A Xunta modifica as bases das convocatorias de estabilización

A Xunta aprobou na Comisión de Persoal do martes 17/01/23 uns criterios que modifican as bases das convocatorias dos procesos de estabilización derivados da Lei 20/21. O director xeral da Función Pública (DXFP) pretendeu que os sindicatos votáramos a favor dunha proposta de “Acordo” que non tiñamos polo que non puidemos analizala minimamente. A CIG (e a CSIF) negámonos a...
Mércores, 25 Xaneiro 2023

EGAP: cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal ao servizo das distintas administracións

No DOG do 25/01/2023 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2023 pola que se convocan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal ao servizo das distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galiza pazra o ano 2023. Os cursos van dirixidos aos empregados públicos e ás empregadas públicas destinados/as nas administracións...
Luns, 23 Xaneiro 2023

Modificación dos temarios dos procesos de estabilización da Lei 20/2021: subgrupos A2, C1, B e grupo III

No DOG do 23/01/2023 publican: - RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2023 pola que se fai pública a modificación dos temarios que rexerán nos procesos selectivos para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza e para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral, subgrupo A2,...