Novas por contido

O director xeral de Xustiza anuncia convenios de colaboración cos colexios profesionais para facer os informes periciais dos xulgados en vez de reforzar os equipos propios do IMELGA.

A acumulación e os retrasos soluciónanse dotando de máis equipos psicosociais ao IMELGA non privatizando o servizo a través de colaboracións cos colexios profesionais de psicólogos e traballadoras sociais.

As contradicións do director xeral de Xustiza da Xunta de Galiza son unha constante e, unha vez máis, o fai público na súa participación no Congreso Internacional de psicoloxía xurídica e forense da Universidade de Vigo.

Neste Congreso, o director e despois de gabar a actuación do persoal laboral da xunta que conforma os equipos psicosociais do Instituto de Medicina Legal de Galiza, veu manifestar o seu compromiso coa dotación dos medios precisos para contribuír a unha xustiza de calidade coa celebración de convenios de colaboración cos colexios profesionais de psicólogos e de traballadoras sociais; colaboración que se sustancia coa posta a disposición de equipos destes colexios para que a dirección xeral a través do IMELGA lles encomende o desenvolvemento de informes necesarios, parece que en asuntos de familia pero non parecen fechados a externalizar tamén asuntos penais, para que o xuíz ou xuíza poida facer unha correcta valoración das circunstancias a enxuizar e fundamentar a sentenza.

Esta colaboración pretendida polo director xeral xa se produciu no pasado e non resolveu o atasco xudicial; todo o contrario, resultou cara e ineficaz e debilitou a seguridade dos xuíces e fiscais á hora de valorar a proba pericial debido ás diferentes metodoloxías e protocolos de valoración aplicados polos diferentes equipos contratados, fronte a homoxeneidade conseguida entre as e os membros dos equipos psicosociais públicos, ate o punto de ter sido requiridos estes equipos públicos para reformular, complementar ou reavaliar casos xa resoltos polos equipos contratados nas externalizacións. A desfeita desta colaboración, desembocou nunha ampliación coa creación de 7 novos equipos psicosociais con persoal laboral da Xunta de Galiza, claramente insuficiente tendo en conta o importante aumento das peticións de informes periciais provintes dos xulgados.

Así, dende a CIG rexeitamos frontalmente esta externalización de servizos a través da colaboración cos colexios profesionais, pretendida polo director xeral de Xustiza, e avogamos polo incremento dos equipos técnicos do IMELGA para unha resposta efectiva e garantista dos distintos procedementos xudiciais.

Outras novas recentes

Luns, 24 Xuño 2024

Xuntanza do CSSL de Medio Ambiente

O pasado venres día 21 celebrouse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Medio Ambiente (en adiante CSSL) onde se trataron diferentes asuntos relacionados coa seguridade e saúde dos empregados públicos. Os asuntos tratados foron variados entre os que podemos destacar a roupa de traballo e uniformidade, vehículos, formación, algunhas problemáticas nos centros de manexo de...
Xoves, 20 Xuño 2024

Educación debe facilitar a roupa de traballo para aquelas categorías que a usan

O persoal substituto de determinadas categorías do antigo persoal laboral da Consellería de Educación que necesita roupa de traballo para prestar o seu servizo, atópase con que a Consellería non a facilita, e teñen que recorrer a levala da casa ou a mercala eles mesmos. Esta situación afecta, tanto a súa seguridade como á dos seus usuarios, dando á súa vez unha mala imaxe...
Venres, 14 Xuño 2024

EGAP: convocatoria de actividades de formación continua

No DOG do 14/06/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2024 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional. Convocan as actividades de formación continua correspondentes...