Novas por contido

O pasado 22 de marzo tivo lugar unha xuntanza da Comisión de Persoal e da Mesa Xeral na que se trataron os seguintes asuntos: condicións de traballo de biólogos/as de zona, RPT do Mar, RPT de Política Social, modificación das equivalencias de funcionarización.

Acordo sobre as condicións de traballo de determinadas prazas adscritas aos servizos periféricos da consellería do Mar (biólogos/as de zona)

As persoas responsábeis políticas da Administración Autonómica continúan a parcelar a negociación colectiva sobre as condicións de traballo. Demandamos un acordo marco que recolla as condicións de traballo de todo o persoal, cada quen segundo as súas características, e non os acordos por partes que forzan a cada pouco.

Este acordo foi cociñado pola consellería e Función Pública saltándose as leis e sentenzas que regulan a negociación colectiva, ás costas dos sindicatos, e cando o fixeron, foi ás presas. A CIG rexeita as formas, polo que negámonos a emitir o noso voto ata que poidamos reflexionar e facer consultas coas persoas afectadas.

Despois de anos reclamando a recuperación do artigo 19 do V Convenio Colectivo, que suprimiu as compensacións por traballos en domingos e festivos, aparece a consellería cun sistema de compensacións que, evidentemente, queremos que sexa estendido a todo o persoal.

Tamén estamos conformes coa equiparación de niveis a outras escalas de administración especial. E novamente, queremos que sexa extensivo a o resto de escalas.

O acordo ten un risco: dá liberdade absoluta á consellería para fixar os horarios como lle veña en gana. Non existe unha previsión de fixar cuadrantes ou outro sistema de regulación. Van poder poñer o horario que lles pete, vai ser un cheque en branco. Compensan as melloras nestas condicións? Queremos ser ben pensados/as, confiar en que non se van saltar todo e que as carteleiras serán negociadas na comisión de seguimento e comunicadas ás xuntas de persoal; pero tamén é certo que a experiencia non acompaña.

Outro aspecto negativo é que existe a posibilidade de que o persoal poida voluntariamente empregar o seu propio vehículo para realizar o traballo: vai asumir a consellería as consecuencias de sancións de tráfico, accidentes, etc.?

CCOO, CSIF e UGT votaron a favor na Comisión de Persoal. A CIG negámonos a votar ata valoralo en condicións e consultar con persoas afectadas. Finalmente tamén nos sumamos ao voto favorable.

Modificación da Relación de Postos de Traballo da consellería do Mar

Despois da dúas reunións celebradas antes do verán do ano pasado, convocáronos a semana pasada para “negociar” unhas pequenas inclusións e, curiosamente, antes de sentarnos xa nos enviaran a convocatoria e a proposta desta RPT que iamos comezar a negociar. Como ben se lle escapou á vicesecretaria, a reunión era para “informarnos dos cambios”, co que quedaba claro que non viñan a negociar.

  • Presentan unha suba de niveis atados a un acordo obrigado por función pública e non negociado cos sindicatos.
  • Amortizan 60 postos para crear só 40. Destrúen postos de traballo en gardacostas e non se sentan a negociar as súas demandas e que afectan á RPT. Continúan coa privatización de parte deste servizo.
  • Non inclúen en postos de profesorado as titulacións recoñecidas por sentenza do TSXG. A consellería fai caso omiso obrigando ao persoal a volver á vía xudicial para que lle recoñezan o seu dereito.
  • A inclusión do requisito de carné de conducir debe ser “cando vacante”, en consonancia co acordo de biólogos/as de zona.

Voto: CIG en contra; CCOO a favor, CSIF a favor, UGT abstención

Modificación da Relación de Postos de Traballo da consellería de Política Social

Na Comisión de Persoal vai a funcionarización dun posto de persoal laboral para poder ofertalo nunha elección de destino (provisional). Os catro sindicatos votamos a favor.

E na Mesa Xeral o mesmo: modifican outros tres postos ocupados temporalmente por persoal laboral que superou o proceso selectivo na escala equivalente de persoal funcionario. Os sindicatos estamos conformes.

Orde de equivalencias de funcionarización

O DXFP retira o asunto da orde do día xa que está moi verde e aínda hai eivas (non queda claro se virá a unha seguinte Comisión de Persoal ou aínda tardará algo máis).

En todo caso, observamos que:

  • Aceptaron mínimas alegacións como a de incluír a categoría 20 do grupo IV no corpo auxiliar da Administración xeral, subgrupo C2.
  • Non aceptaron incluír as categorías laborais con esixencia de ciclo superior no grupo B.
  • Tampouco aceptaron deixar as categorías de gobernante/a e subgobernante/a no C1 da Admón. Xeral que foi onde se funcionarizaron ou darlles opción a escoller. Tampouco a categ. III-99 para o C1.
  • Manteñen a negativa a funcionarizar as categorías V-02 e V-12 na agrupación profesional da Admón. xeral.

Outras novas recentes

Luns, 17 Xuño 2024

A CIG urxe á Xunta a convocar a Comisión de Listas das escalas sanitarias (Lei 17/89) ao servizo da Comunidade Autónoma de Galiza

Este sindicato ten constancia de que non se está a convocar a Comisión de Listas, en prexuízo da transparencia e seguridade xurídica destes procedementos de selección de persoal e da xestión de chamamentos para a cobertura con carácter temporal. O procedemento que regula a cobertura temporal de postos de persoal funcionario da escala de saúde pública e administración...
Venres, 21 Xuño 2024

Equivalencias e RPT de funcionarización; RPT de Cultura (arquiveiros) e de Atriga (Vigo e un servizo), en CP 21/06/24

Na Comisión de Persoal que tivemos o venres 21 de xuño, quedaron aprobados os seguintes asuntos: ORDE QUE MODIFICA O DECRETO 165/2019 (equivalencia categorías-escalas para a funcionarización) Manteñen a rebaixa de grupo da categoría III-99 (coidador/a) que iría ao grupo C2 (escalas de auxiliares de clínica ou de auxiliares de coidadores). Non podemos aceptar un proceso no...
Venres, 14 Xuño 2024

EGAP: convocatoria de actividades de formación continua

No DOG do 14/06/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2024 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional. Convocan as actividades de formación continua correspondentes...