Novas por contido

Resumo dos “rogos e preguntas” da Comisión de Persoal do pasado 22 de marzo e Mesa Xeral do 17, onde o director xeral de Función Pública deu a información que trasladamos.

Concursos de traslados: esiximos comezar a negociar todos os concursos (xeral, especial, escalas, e persoal laboral). Hai que comenzar xa a negociación, máis tendo en conta os tempos que manexa Función Pública. Por poñer un dato, o último de Administración especial convocouse no ano 2012.

Promoción Interna: lembramos que hai que comezar xa coas convocatorias de promoción interna. Non admitimos que o persoal de acceso libre vaia ter mais opcións que o de promoción interna á hora de escoller destinos por elixir antes. O maltrato ao persoal propio esta a ser bestial.

Prazas para elección de destino: está a pasar que para as eleccións de destino (provisionais) están a ofertar moi poucas prazas, e tamén que están a xogar cos criterios para seleccionar as prazas. Publicaran uns criterios, pero están a cambialos segundo cada caso sen sequera comunicarllo á representación do persoal. As prazas ocupadas en comisión de servizo son ofertadas unhas si e outras non. As prazas ocupadas por persoal interino son ofertadas unhas si e outras non. Pode gustarnos ou non o criterio decidido, pero o que non poden facer é andar a cambialo segundo o proceso, e dentro do proceso, segundo a praza. Están a sinalar quen queda e quen marcha.

Negociación niveis Farmacéuticos/as inspectores/as de saúde pública (FISP): a CIG transmite a queixa de que os sindicatos solicitamos varias veces ser convocados por Sanidade para falar dos niveis do persoal da escala de FISP, e que a consellería o que está a facer son xuntanzas con particulares para tratar o asunto, saltándose as leis e sentenzas que regulan a negociación colectiva. Reclamamos do DXFP que medie con Sanidade para ser convocados. Este limítase a “tomar nota” e a comprometerse a transmitir a queixa.

Enquisa do plan de igualdade: non cumpriron coa data prevista para o seu envío. Resposta o DXFP que son problemas técnicos que tentarán solucionar de inmediato.

Actualización de listas de substitucións trala consolidación II-7: non incorporaron ás listas o resultado deste proceso selectivo, pero si o fixeron con outros. O DXFP resposta que a actualización é automática, pero non desbota a posibilidade de que fose un erro. Di que o revisarán.

Excedencia proceso selectivo superado: hai información contraditoria de se unha persoa que ocupa unha praza en interinidade pode quedar en excedencia noutra escala dun proceso superado. O DXFP di que vai revisar todos os casos e dará conta para a semana. Confirma que están a dar a excedencia por interese particular a interinos/as que están noutra administración ou Sergas. E dan excedencia por traballo no sector público cando é funcionario/a de carreira. Non esixen tempo traballado mínimo.

Grupo B: o concello da Coruña xa ten o persoal escollendo destino no grupo B (delineantes). Que pasa cos noso persoal delineante, maltratado cunha exclusión ridícula na LEPG? E ao persoal axente técnico ambiental o mesmo. E logo temos todas as funcionarizacións e procesos selectivos do B rebaixados ao C1. É inadmisible o mantemento sine die desta rebaixa profesional. Ata cando vai FP a negar o grupo B?

Estado de negociación de RPTs: informa o DXFP que neste momento teñen entre 10 e 12 RPTs pendentes en Función Pública. Tentarán liquidar 1 ou 2 por semana.

Outras novas recentes

Venres, 23 Febreiro 2024

Concurso de traslados de axentes facultativos e axentes forestais: apertura de elección de postos e xustificación méritos

No DOG do 23/02/2024 publican a RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda a apertura do período de presentación de solicitudes de elección de postos de traballo e o procedemento da xustificación da posesión de méritos e requisitos do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de corpos e escalas...
Xoves, 29 Febreiro 2024

Información de Medio Rural ante as queixas da CIG polas probas físicas e as listas de SPIF

Logo das queixas da CIG ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Rural, achéganos a seguinte información : As persoas que non se poidan presentar á proba física por causas de saúde deben achegar un escrito coa xustificación que acredite ese impedimento. Unha vez finalizado o problema valorarase a repetición da proba a esas persoas, no seu caso. As persoas da...
Venres, 01 Marzo 2024

EGAP: convocatoria de actividades de formación continua

No DOG do 01/03/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 29 de febreiro de 2024 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional. Poderá participar nas accións formativas convocadas nesta...