Novas por contido

A Consellería de Educación, de xeito unilateral e sen previo aviso, retirou a axuda por persoa con discapacidade a cargo que o persoal funcionarizado tiña recoñecida en base ao V Convenio Colectivo da Xunta de Galiza.

O persoal laboral ten dereito a unha axuda de 180 € mensuais cando ten ao cargo unha persoa con discapacidade e con ingresos inferiores ao SMI. En teoría ese dereito íase manter parar o persoal laboral funcionarizado da citada consellería pero na práctica foille retirado. É evidente que o importe non é elevado, pero si que supuña unha axuda para contribuír aos gastos que supón ter unha persoa dependente a cargo e que ten uns ingresos moi baixos (inferiores ao SMI).

A CIG leva anos solicitando que esta axuda se inclúa na nómina tamén para o persoal funcionario, co mesmo sistema de solicitude que ten o persoal laboral, por unha soa vez, e ata que se perda o dereito a cobrala. Función Pública xa en marzo do ano 2023 afirmaba que no último trimestre do ano iniciaría unha negociación nos termos que a CIG propón, pero non só non foi así senón que permite que se deixe sen ese dereito ao persoal que o tiña recoñecido.

A CIG esixe que se reverta esta situación, que se siga aboando a axuda ao persoal que a viña percibindo ata que se negocie de xeito urxente un auténtico Fondo de Acción Social ao que se poida acoller todo o persoal empregado público da Xunta, que vaia máis aló dunha simple liña de axudas para a atención de persoas con discapacidade e que se recuperen os importes subtraídos no 2012 chegando, como mínimo ao 1% da masa salarial.

Outras novas recentes

Martes, 14 Mai 2024

Vixilancia de estradas: a Xunta paraliza o proceso de promoción interna mentres privatiza as funcións que tería a nova escala

Chegounos á CIG información de que na redacción dos novos pregos de contratación da conservación de estradas feitos pola AXI se está a incluír que as empresas privadas fagan as funcións de vixilancia de explotación (informes, denuncias, vixilancia do dominio público, etc), que deben estar reservadas a persoal funcionario da administración. Estas funcións están sendo...
Mércores, 15 Mai 2024

Convocado o concurso de traslados da Administración xeral da Comunidade Autónoma

No DOG do 15/05/2024 publican a Resolución do 13 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEPAP, antiga D.X. de Función Pública), pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza. Observación 1: neste momento NON se solicitan as prazas...
Martes, 21 Mai 2024

Consorcio: sen avances na negociación da xornada das escolas infantís e problemas cos Servizos Centrais

A CIG traslada diversos problemas derivados da aplicación do Acordo de Condicións de Traballo de Política Social, á Comisión de Seguimento, ante a falla de resposta por parte do Consorcio. • Dende a aplicación do Acordo nas escolas infantís do Consorcio, co paso a 35 horas semanais efectivas de traballo, son numerosas as dificultades que se están a dar nos centros para...