Novas por contido

A CIG-Autonómica vén de presentar un escrito ante o director xeral de Función Pública, recollendo as queixas que achegaron moitas das persoas afectadas, polos atrasos no desenvolvemento dos seguintes procesos selectivos: C2 consolidación, A1 consolidación e C1 e A2 promoción interna.

O atraso nestes procesos selectivos é só un exemplo do mal funcionamento ao que nos ten acostumbados DisFunción Pública e que supoñen unha contínua merma dos nosos dereitos. Xa que logo, informamos que de non mellorar na súa eficiencia, co apoio das traballadoras e traballadores,  realizaremos as accións de protesta precisas a través dun calendario de mobilizacións.

C2 consolidación

A baremación definitiva da fase de concurso foi publicada no DOG do 21/11/2010. Dende entón, van máis de 2 meses, o tribunal aínda non achegou a lista de persoas que superaron o proceso selectivo. Solicitamos a publicación da relación de persoas aprobadas ou no seu caso unha aclaración satisfactoria das razóns do seu atraso.

A1 consolidación

A través dun escrito do 26 de novembro de 2010 denunciamos o enorme atraso neste proceso sen ver cambios no desenvolvemento da lectura do 2ª exercicio nin ter resposta por parte de Función Pública. Esiximos unha aclaración da parsimonia do tribunal, que reduce a lectura desta semana a 3 días e 3 persoas/día, tendo en conta que aínda queda o 3º exercicio e a fase de baremación de méritos. Solicitamos unha aclaración sobre as medidas se van a tomar para evitar o agravio que se vai producir con respecto ás persoas aprobadas da quenda de libre ao tomar posesión máis tarde.

A2 e C1 promoción interna

Xa foi denunciado pola CIG en reiteradas ocasións que a prioridade de toma de posesión debería ser en primeiro lugar para promoción interna segundo marca a lei. As tomas de posesión provisional desvirtúan o dereito das persoas da quenda de promoción interna e dan lugar a que unha persoa de acceso libre acumule máis tempo traballado e méritos cunha persoa de promoción interna, podendo acudir antes á seguinte promoción interna, aos concursos de traslados, etc. No caso do A2, os aspirantes que superaron o proceso selectivo pola quenda de libre foron nomeados con data de 27/07/2010 e os de consolidación con data de 08/11/2010, mentres que os de promoción interna seguen perdendo dereitos. No caso do C1 os da quenda de libre foron nomeados con data de 18/11/2010, estando  os de promoción interna e consolidación aínda sen nomear. Solicitamos unha aclaración sobre que medidas se pensan tomar para evitar este agravio con relación aos aspirantes de A2 e C1 pola quenda de promoción interna e así como os de C1 consolidación.


Outras novas recentes

Venres, 21 Xaneiro 2022

Concurso xeral: listo para cando lle veña ben ao director xeral

O xoves día 20 houbo a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral e  acordouse o seguinte: • Resolvéronse as últimas alegacións. • Decidiuse sobre as renuncias totais, parciais e desestimentos de renuncias. • Acordouse que aquelas persoas funcionarias coa obriga de concursar ao estar en adscrición provisional ou a dispor, e que non solicitaron todos os...
Luns, 17 Xaneiro 2022

Coa 6ª onda COVID na Xunta de Galiza: nin teletraballo COVID nin reforzo das medidas

É un feito patente que os datos que temos enriba da mesa no referente aos contaxios COVID en Galiza e a saturación dos servizos sanitarios fan que esteamos ante unha verdadeira emerxencia sanitaria. Mentres os contaxios diarios rondan os 8.000 e o número de persoas infectadas superan xa os 70.000 a xunta fai mutis ante a petición de reforzo das medidas preventivas e a...
Xoves, 20 Xaneiro 2022

A Xunta "adapta" o protocolo COVID para as escolas infantís de cero a tres

A CIG fixo denuncia pública nos medios de comunicación pola pretensión da Administración de igualar o tratamento que se lles dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación até os 12 anos Política Social comunica unhas instrucións que adaptan o protocolo, modificando a súa postura inicial. Se se alcanza o 20% da ratio poden confinar ao resto das crianzas que conviven...