Novas por contido

A pasada semana, a CIG esixíulle a Función Pública unha explicación sobre o acontecido no proceso selectivo para o acceso ao grupo C1 (libre) e demandoulle abrir unha investigación, adoptar as medidas oportunas para esclarecer os feitos e depurar responsabilidades si as houbese. Ante isto, Función Pública decidíuse a abrir a investigación que será levada a cabo polos inspectores da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación das Políticas Públicas.  Cabe incluso a posibilidade de que no segundo exame participe o tribunal suplente de cara a garantir a claridade e imparcialidade no proceso.

Aos datos xa coñecidos por todos queremos aportar outro novo: a "casualidade" de que os opositores que sacaron a 3ª e 4ª mellor nota, e teñen distinto apelido, foron compañeiros na empresa Martinez-Otero Gestión S.L.

Outras novas recentes

Luns, 24 Xuño 2024

Xuntanza do CSSL de Medio Ambiente

O pasado venres día 21 celebrouse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Medio Ambiente (en adiante CSSL) onde se trataron diferentes asuntos relacionados coa seguridade e saúde dos empregados públicos. Os asuntos tratados foron variados entre os que podemos destacar a roupa de traballo e uniformidade, vehículos, formación, algunhas problemáticas nos centros de manexo de...
Xoves, 20 Xuño 2024

Queremos coñecer as datas de exames, para organizarnos a vida

O venres 21 estamos convocados a unha Comisión de Persoal. En anteriores xuntanzas, os días 13 e 14 de xuño, formulámoslle á directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP), a pregunta que non respondeu relativa a si se mantiñan ou non as datas previstas para a celebración dos primeiros exercicios da promoción interna (14 de decembro). No mesmo anuncio...
Martes, 18 Xuño 2024

RPTs da extinta Cultura e de Atriga, modificación do decreto 165/2019 e da RPT de funcionarización (CP 20/06/24)

A directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP) vén de convocarnos para o 20 de xuño de 2024 a unha Comisión de Persoal onde se someterán a votación os seguintes asuntos: Proposta de anteproxecto de Orde pola que se modifica o Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal...