Novas por contido

A Administración comunícanos que a  investigación está case concluída e á vista do informe final a solución vai pasar pola exclusión dos opositores que cometeron fraude, incluír aos seguintes da lista e que continúe o mesmo tribunal. O proceso vai continuar. Na filtración estaría implicada unha empresa que organizou as oposicións neste ano e no 2007. Nuns días van dar a coñecer os resultados e van poñelos en mans da fiscalía, xa que hai indicios claros de delicto.

Os tribunais teñen a responsabilidade na custodia de documentos, e así llo fixemos saber, ainda que si se determina que finalmente a filtración procede dunha empresa allea á Xunta, habería que establecer, e non serían por tanto os tribunais, quen son os responsabeis políticos e administrativos de que isto sucedese.

A CIG comunicoulle a Función Pública que presentou xa unha denuncia ao Ministerio Fiscal, que é suplementaria da acción da Administración. É responsabilidade nosa poñer en coñecemento da Fiscalía todos os datos que obran no noso poder en relación a este caso. Valoramos positivamente que neste caso e Administración non se inhibira, como foi a regla xeral en tempos pasados, pero, voltamos a salientar, que deben establecerse responsabilidades políticas e administrativas. Se os resultados da investigación levada a cabo pola propia Administración son concluíntes e se demostra que o fraude se limita única e exclusivamente a cinco opositores a CIG pediría que continuase o proceso selectivo unha vez adoptadas as medidas oportunas para restablecer a limpeza deste proceso.


Outras novas recentes

Xoves, 20 Xuño 2024

Reunión do Comité SSL de Incendios do 7 de xuño de 2024

Achegámosche, para a túa información, cales foron os asuntos tratados nesta xuntanza: 1. Entrega de EPIs e cumprimento dos elementos de identificación das diferentes escalasLevamos sen entrega normalizada de EPIs dende hai case 2 anos, polo que esiximos que se axilice esta entrega de equipos e de toalliñas hixiénicas ao persoal participante na extinción de incendios...
Xoves, 20 Xuño 2024

Queremos coñecer as datas de exames, para organizarnos a vida

O venres 21 estamos convocados a unha Comisión de Persoal. En anteriores xuntanzas, os días 13 e 14 de xuño, formulámoslle á directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP), a pregunta que non respondeu relativa a si se mantiñan ou non as datas previstas para a celebración dos primeiros exercicios da promoción interna (14 de decembro). No mesmo anuncio...
Xoves, 20 Xuño 2024

Protocolo violencia de xénero: xa non era sen tempo

Un dos deberes da Administración da tolerancia cero contra a violencia machista que estaba "aprazado" A Xunta achega o borrador de protocolo da violencia de xénero para facer alegacións A CIG reclamou este protocolo que tiña que estar negociado e formar parte do I Plan de Igualdade da Xunta de Galiza aprobado o 27 de outubro de 2023. A Administración aprobou un Plan sen...