Novas por contido

Mentres Feijoo se congratula nos últimos días con notas de prensa fardando de subas salariais. A realidade para as traballadoras da Xunta é ben distinta. Estes incrementos retributivos non se lle aplican se están en IT ou de baixa por maternidade. Está situación agrávase para persoal de Consorcio, pois a perda podería chegar a ser do 20% nalgúns casos.

Esta é a política de Feijoo para aumentar a natalidade: roubarlle os atrasos dos incrementos retributivos ás traballadoras.

Estase a producir un grave prexuízo ás traballadoras que se atopan na situación de licenzas por enfermidade ou incapacidade temporal e as que se atopen en situación de permiso por parto, nacemento, acollemento ou adopción dun fillo. Nestes casos os incrementos retributivos durante a baixa (trienios, acordos retributivos, carreira profesional ..) non repercuten na nómina. É dicir, que as retribucións en Incapacidade quedan conxeladas ao instante inicial da baixa.

Así, para unha traballadora que iniciase unha IT en decembro de 2019 e se reincorporase ao seu posto en decembro de 2020 a perda retributiva supón:

  • No caso do persoal da Administración Xeral unha perda entre 382,2 euros aos 822,3 euros.
  • No caso do persoal do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar neste ano 2020 debería aplicarse a anualidade correspondente ao acordo asinado en 2017 para a equiparación coas condicións retributivas do persoal laboral da Xunta de Galiza, así que implicaría un perda salarial anual de entre 812,9 e 1.268,8 euros.

En resumo, todas estas empregadas públicas deixan de percibir estes incrementos ademáis do 2% derivado do establecido na normativa básica como suba para o 2020.

A sentenza STSJ GAL 8025/2016 do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza recoñece o dereito das traballadoras en Incapacidade temporal a percibir as as cantidades atrasadas correspondentes aos incrementos retributivos producidos durante o período de IT. Así o recoñece tamén a sentenza STSJ CL 1554/2019 do Tribunal Superior de Xustiza.

A pesares disto, a Xunta de Galiza non está a abonar as cantidades atrasadas correspondentes a estes incrementos retributivos.

Desde a CIG acabamos de solicitar a Xunta que cumpla as sentenzas do tribunais e pague de oficio os atrasos das subas retributivas tal e como xa levamos solicitando dende hai tempo.

Feijoo deixa de roubarlle o pan ás crianzas das traballadoras da Xunta!

Outras novas recentes

Venres, 01 Xullo 2022

Acoso e derrubamento do persoal laboral da Xunta de Galiza

A Xunta de Galiza mais os sindicatos asinantes do mal chamado Acordo de Concertación Social teñen o obxectivo de funcionarizar a case que todo o persoal laboral sen considerar situacións de máxima precariedade e indefensión na que se sitúan algúns colectivos. A saber: 1. Categorías de persoal laboral que polo seu pequeno número non teñen correspondencia no Decreto 165/2019,...
Mércores, 06 Xullo 2022

Funcións de PSX do Consorcio: a CIG solicita extensión da sentenza

A CIG solicitou o luns 4 de xullo a extensión da sentenza que afecta ás funcións do persoal de servizos xerais (PSX), referida á limpeza de maneira ordinaria nos centros do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. A CIG interpuxo demanda de conflito colectivo sobre a imposición das tarefas de “limpeza ordinaria” ao persoal de servizos xerais do Consorcio, que...
Xoves, 30 Xuño 2022

RPT de Facenda: amortiza, centraliza e abre as portas a outras administracións

Asistimos a unha modificación velóz da RPT de Facenda e Administración Pública. Non pasou máis que unha semana dende o día que nos enviaron a proposta inicial (mércores 22), ata que finalmente foi aprobada (mércores 29). Eso xa indica a clara intención das persoas responsábeis políticas da Administración de non discutir moito cos sindicatos. Destrución e centralización do...