Novas por contido

Recibimos unha nova proposta de modificación de RPT da CMATV referente a creación dos postos de traballo de persoal laboral no Parque Nacional (27 postos que levan máis de 11 anos pendentes de inclusión en RPT) e a creación de 4 postos e modificación de outros tres para dotar de persoal suficiente a Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo creada o 23 de marzo deste ano.

A convocatoria da xuntanza está prevista para o venres día 27 de maio, para a que nos facilitaron  as organizacións sindicais parte da documentación: mémoria xustificativa, memoria económica e listados de equivalencias, pero non aportan a proposta de Orde pola que se establece o réxime de prestación de servizos do persoal que desenvolve a súa actividade laboral no territorio do Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia, documento indispensable para esta negociación!

Nas propias memorías xustificativa e económica que realizou a CMATV faise referencia a proposta de orde que establece o réxime de prestación de servizos do persoal de campo do Parque Nacional, que según a Consellería tramítase de forma paralela a esta modificación de RPT, pero na CIG non temos constancia do inicio das negociacións do Acordo de Condicións de Traballo do persoal do Parque Nacional nin de ningún borrador do mesmo. O único feito neste senso é que anularon a xuntanza que conseguíramos para iniciar o traballo o 17 de marzo e non volveron a convocarnos para este asunto. Esperamos recibir o borrador de orde como moi tarde o luns día 23 de maio para poder negociar con todos os elementos necesarios esta modificación de RPT.

Se queres achegarnos algo, contacta coa CIG.

Outras novas recentes

Xoves, 25 Mai 2023

Resolución do concurso de Finanzas

Recibimos comunicación da Dirección Xeral da Función Pública na que nos informa de que a resolución do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas superior e técnica de finanzas, convocado por Resolución do 14/07/2021, será publicada no DOG do luns 29 de maio.
Xoves, 25 Mai 2023

Os negocios da Vicepresidencia Segunda da Xunta co Colexio de Psicoloxía de Galiza e coa Asociación Nacional de Peritaxe Social

A saturación nos equipos psicosociais dos IMELGA, da Xunta de Galiza, que presentaban un atraso na elaboración de informes periciais, nalgunhas delegacións de ata 2 anos, foi unha das críticas expostas polo propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) na apertura do ano xudicial en setembro de 2022. A resposta inicial da Xunta foi o incremento de horas extras do...
Xoves, 25 Mai 2023

Cobertura de prazas de Medio Rural e a funcionarización

Nova oferta de comisións de servizo e chamamentos polas listas de contratación para a cobertura de prazas no Servizo de Incendios (SPIF) Nestes días estamos a vivir un novo episodio do caos que se está a producir co proceso de funcionarización do SPIF. Dende a Consellería de Medio Rural enviáronos unhas listaxes con prazas para a súa cobertura mediante comisión de servizos...