Novas por contido

Como levarías traballar as 24 horas do día, 7 días consecutivos e sen posibilidade de sair do centro de traballo? E se ademáis eres o único habitante nunha illa?

O persoal laboral e funcionario que presta servizo no Parque Nacional Illas Atlánticas de Galiza, realiza quendas de 24 horas ao día durante sete días consecutivos. A estas singulares condicións de traballo en extremo illamento e penosidade recoñecida (conceptos sen repercusión na nómina), engádese as situacións habituais de soidade durante días.

O delegado de prevención da CIG acudiu a unha xuntanza coa dirección do Parque o martes 10/03/2020, por mor do incumprimento do Plan de Acción elaborado (no 2016) polo Servizo de Prevención de Riscos Laborais, e o requirimento da Inspección de Traballo (setembro 2019).

O 2 de xullo de 2018, a CIG denunciou perante a Inspeción as condicións de traballo deste persoal, facendo especial incidencia na situacións de soidade. O noso traballo tivo como froito a incorporación de máis persoal propio e a conseguinte reducción dos días en computo anual de exposición a este importante risco. Aida así, non aceptamos a situación actual e reivindicamos o cumprimento das medidas de emerxencia elaboradas pola mútua, que propoñen “establecer que nas quendas estean polo menos dúas persoas, nunca unha persoa” e que se atenda o requirimento da Inspección de Traballo "... a efectos de manter a lo menos dous traballadores na Illa”.

Na CIG consideramos que nas prioridades para a organización do traballo e elaboración das quendas anuais debe prevalecer como primeiro criterio evitar as situacións de soidade para o persoal funcionario e laboral, que xa de por sí, soporta unha situación de extremo illamento, penosidade e perigosidade inherentes ao posto. Condicións que, a día de hoxe, non foron negociadas nin exploradas para incorporar no prometido Acordo de Condicións de Traballo para o persoal de campo que presta servizo nas illas do Parque Nacional.

Entendemos que a prestación deste servizo público con presenza permanente nas illas de persoal propio con funcións de policía e custodia dos espazos e recursos naturais é unha obriga da Xunta de Galiza, inherente a declaración da conservación do único Parque Nacional da Galiza de interese xeral do estado.

Dende a CIG esiximos a Xunta de Galiza o cumprimento das medidas de emerxencia propostas no 2016 e fagan valer o requirimento da Inspección de Traballo, para que nunca haxa unha persoa soa nas illas. Asi mesmo reivindicamos a necesidade do inicio das negociacións dun Acordo de Condicións de Traballo e a incorporación do persoal necesario para cumprir coas súas obrigas, presenza continuada de persoal e respecto polos seus dereitos laborais básicos.

Outras novas recentes

Luns, 01 Agosto 2022

A Xunta seque a eliminar postos de traballo. E os que crea son para outras administracións

Rematamos o mes de xullo cunha restra de modificacións de Relacións de Postos de Traballo (RPT) que destrúen emprego público, e o que crean é para ser cuberto con persoas doutras administracións e postos de libre designación. A CIG non apoiou ningunha desas propostas que si recibiron apoio doutras organizacións. Foi na Comisión de Persoal do venres 29 de xullo, onde...
Luns, 01 Agosto 2022

Primeira reunión polos criterios xerais de procesos selectivos da OEP-2022-extraordinaria

O xoves 27 de xullo tivemos unha primeira toma de contacto na que o director xeral da Función Pública deu resposta ás alegacións das organizacións sindicais ao baremo dos criterios da OPE extraordinaria 2022 (Lei 20/2021). A negociación destas bases xerais para as convocatorias de establización non será ata setembro.  A Administración móvese nestes termos: 1. Pide baremo...
Luns, 08 Agosto 2022

Avances nas bases xerais das convocatorias de estabilización

O venres 5 de agosto tivemos unha nova reunión para concretar cuestións. O director xeral de Función Pública comprometeuse a enviar un novo borrador de criterios destas bases comúns cos acordos e achegas. Función Pública convocará todos os procesos agás os daqueles entes que teñan convenio propio (que non estean adheridos ao V Convenio) e os das fundacións e empresas...