Novas por contido

O luns 05 de decembro tivo lugar a primeira xuntanza con representantes da Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda (CMATV) para negociar un Acordo  que regule as condicións de traballo do persoal que presta servizos nos arquipélagos do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (PNMTIAG).

Esta xuntanza foi unha primeira toma de contacto. A Consellería remitiu unha proposta que supón un claro retroceso nos dereitos laborais do persoal que traballa no Parque Nacional., destacamos: 

  • Queren incrementar os días de presenza a total disposición nas illas en máis de 50 días 
  • Van computar o tempo de traballo diario nas illas en 7,5 h/día en tempada baixa (igual que nunha oficina) e de 10 h/día nos 4 meses de tempada alta (é unha barbaridade xa que estamos ás 24h alí)
  • Límitan o dereito a conciliación do persoal cun réxime ríxido de 7 días continuados nas illas e que tamén condiciona drásticamente o desfrute das vacacións, permisos, licenzas, reduccións de xornada…
  • Mobilizarán libremente ao persoal entre os diferentes arquipiélagos por parte da Dirección por “necesidades do servizo”
  • Computan como período de descanso o tempo de permanencia nas illas, aínda estando a dispor e conectado/a.
  • Queren mudar as funcións das diferentes escalas establecidas na LEPG, incrementando as funcións ao persoal do PNMTIAG (para que “valan para todo” e aforrar postos de traballo).
  • Establecer novas dependencias funcionais das escalas/categorías de xeito diferente ao resto da Xunta, xerarquizando e duplicando funcións en varias escalas. 
  • Propoñer compensacións económicas á baixa a pesar de recoñecer as especiais condicións de traballo do PNMTIAG.

Con esta proposta de acordo a Consellaría amosa un enorme descoñecemento da da realidade laboral do Parque Nacional e os seus representantes seguen pensando que traballar nas illas é ir de excursión.  

Na CIG vimos denunciando a precariedade das condicións de traballo no Parque Nacional, as instalacións, os medios e os factores sociais e ambientais cos que a diario nos enfrontamos. O mar e a insularidade limitan e condicionan os nosos dereitos laborais e afectan a saúde á vez que incrementan as responsabilidades do posto. Levamos anos analizando a especial situación no PNMTIAG e traballando na búsqueda de solucións axeitadas para amortecer as discriminacións que sofre o persoal.

A consellaría desconvocou unilateralmente a mesa de marzo e agora pretende “despachar” en tempo record unha negociación tan complexa para así impoñer as súas condicións . Anuncian que a próxima xuntanza será o 16 de decembro. Nos xa anunciamos que haberá conflicto se non avanzamos en dereitos.

Outras novas recentes

Venres, 17 Marzo 2023

EGAP: cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación, administración electrónica e protección de datos

A EGAP publica no DOG do 17/03/2023 a Resolución pola que se convocan cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), administración electrónica e protección de datos para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e para o persoal ao servizo da...
Luns, 20 Marzo 2023

Acordo "biólogos/as de zona", RPTs (Mar e Política Social), modificación equivalencias funcionarización (para CP e MX 22/03/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Comisión de Persoal e outra da Mesa Xeral de Empregados Públicos que serán o mércores 22/03/23, coas seguintes ordes do día: Comisión de Persoal Proposta de acordo entre a Consellería do Mar e as organizacións sindicais sobre as condicións de traballo de prazas adscritas aos servizos periféricos (biólogos/as...
Martes, 14 Marzo 2023

Flexibilidiade por conciliación, RPTs (Mar e PS), funcionarizacion limpeza e cociña (para MX 17/03/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos que será o venres 17 de marzo, coa seguinte Orde do día: 1. Modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral correspondente ás especialidades de persoal de limpeza e cociña (V-001 e V-011)....