Novas por contido

O pasado 31 de marzo tivo lugar unha xuntanza co director xeral de Función Pública (DXFP) previa á Mesa Xeral, na que se trataron os seguintes asuntos: Lei de igualdade e funcionarización do persoal laboral do grupo V (limpeza e cociña).

LEI DE IGUALDADE

A CIG manifesta:

 • Non entendemos a necesidade de ter unha nova lei de igualdade, pois o que nos presentan non incorpora novos dereitos e arrastra terminoloxía e artigos enteiros da lei anterior. Algo estaremos a facer mal cando temos que repetir o mesmo.
 • A maioría de mulleres que existe na administración non é síntoma de igualdade, pois mantéñense sectores infrarrepresentados.
 • A Administración pública ten un amplo sector de coidados e limpeza, amplamente feminizado pero con salarios globais máis baixos, polo que debería de establecerse medidas de revisión e suba salarial. Buscar mecanismos para acabar co chan pegañento. Fomentar a promoción.
 • A lei só fala de acosos por razón de sexo ou acoso sexual. A sociedade é máis diversa e débense protexer os dereitos de todas as persoas.
 • Esta lei vai en paralelo coa negociación do Plan de Igualdade e o Protocolo, polo que a negociación dunha e outra deben de ir en paralelo e ser acordes.

O DXFP limítase a abrir un novo prazo para presentar alegacións.

FUNCIONARIZACIÓN DO GRUPO V (limpeza e cociña)

O DXFP comunica:

 • Os sindicatos presentamos basicamente alegacións de dous tipos: non ao nivel 9 mínimo, e homoxeneización de niveis en postos coas mesmas características.
 • Están a estudar aceptar que o nivel mínimo sexa o 10, como co actual persoal funcionario de agrupación profesional. O luns poderían dar resposta.
 • Consideran que xa están a homoxeneizar os niveis e en todo caso non existe xurisprudencia uniforme. Non aceptan máis alegacións a postos concretos agás un caso que están a estudar.
 • A proposta irá á seguinte Mesa Xeral e Comisión de Persoal, coa intención de tela en vigor o día 1 de maio e proceder coa funcionarización.

A CIG manifesta:

 • Congratulámonos pola posibilidade de que o nivel mínimo quede en 10. De non ser así sería discriminatorio e sexista. Agardamos ao que resposten o luns.
 • Mantemos discrepancias cos datos de prazas entre documentos (2.239/2.429 postos).
 • Manifestamos dúbidas sobre o proceso de estabilización do persoal fixo-descontinuo.
 • Hai 5 postos que amplían a xornada completa pero seguen aparecendo como parcial na memoria achegada.
 • O persoal de fin de semana non se funcionariza pero esiximos a retirada da observación: “por non ter carácter permanente” na memoria achegada.
 • Continúan sen resolver as dúbidas respecto do persoal laboral fixo en destino provisional do proceso con toma de posesión en maio 2021.
 • Non achegaron a relación de postos con “mochila”.
 • Xornada parcial: cómo se vai xestionar a compatibilidade? Cando se vai a negociar unha posible reestructuración?
 • Demandamos información de como será a xestión das listas de substitucións unha vez feita a funcionarización.
 • Teimamos en que segue pendente homoxeneizar postos.
 • Mantemos as alegacións a postos concretos comunicados por escrito.

Outras novas recentes

Venres, 21 Xuño 2024

A Xanela (boletín de CIG-Autonómica, xuño/2024)

Neste boletín de CIG-Autonómica falamos de: Se o custo da vida supera a suba salarial ... gañas ou perdes? A Xunta retira 180 postos do concurso de corpos xerais. Por que? Os deberes para a nova directora de Función Pública Por que o chaman FAS cando queren dicir axuda por persoa con discapacidade a cargo? Limitación de 3 anos nas contratacións temporais e nomeamentos...
Venres, 14 Xuño 2024

EGAP: convocatoria de actividades de formación continua

No DOG do 14/06/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2024 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional. Convocan as actividades de formación continua correspondentes...
Xoves, 20 Xuño 2024

Educación debe facilitar a roupa de traballo para aquelas categorías que a usan

O persoal substituto de determinadas categorías do antigo persoal laboral da Consellería de Educación que necesita roupa de traballo para prestar o seu servizo, atópase con que a Consellería non a facilita, e teñen que recorrer a levala da casa ou a mercala eles mesmos. Esta situación afecta, tanto a súa seguridade como á dos seus usuarios, dando á súa vez unha mala imaxe...