Novas por contido

O QUE SI NOS GOSTA DO ACORDO

 

AGORA

ANTES

16 FESTIVOS PARA TODO O PERSOAL
14 FESTIVOS, O 24 E 31 DE DECEMBRO SÓ PARA QUEN OS TRABALLABA
12 HORAS ENTRE XORNADAS PARA O PERSOAL FUNCIONARIO NON REGULADO.
Lembremos que para o persoal funcionario da Xunta de Galiza non está regulado o descanso entre xornadas, polo que a administración podería obrigar a traballar na quenda de mañá e na quenda de noite na mesma xornada. Non así para o persoal laboral que si se recolle na normativa laboral o descanso de 12h. Outra chapuza da funcionarización.
As “c” en carteleira como inhábiles
Antes as “x” podían poñelas ou non
35h/semanais en compensación da falta de xornada de verán.
37,5 h/semanais
Coas quendas de 7 horas e a compensación de 3 horas por quenda nocturna na práctica teremos unha xornada de 35h/semanais todo o persoal de Política Social afectado por este acordo.
Polo xeral librarase unha fin de semana de cada 2
Nalgúns centros líbrase 1 fin de semana de cada 3
Polo xeral a metade dos festivos Non existe número máximo de festivos traballados. En centros persoal traballando 12 e 13 festivos de 14
Recoñecemento festivos especiais Nunca se recoñeceran os festivos do Nadal como especiais
Conversión de 145 contratos a xornada completa
Contratos de fin de semana
Creación de 100 postos de traballo novos.  

 

O QUE NON NOS GOSTA DO ACORDO

 

Vacacións, entre o 01.06 e o 30.09 só por quincenas ou mes completo. A nosa intención segue a ser que se compense por limitar as vacacións deste xeito.
Comisións de Seguimento Déixanse moitas cuestións abertas a interpretación e acordo da comisión de seguimento.
Compensacións tempo Sempre pelexamos pola compensación do 75% tal e como recolle o convenio colectivo.
Compensacións económicas Consideramos que tiñan que ser maiores e a mesma cantidade para todos os grupos, xa que un domingo ou festivo é igual sexa o grupo que sexa.
Emerxencia Social Solo se recolle para estudalo na comisión de seguimento.
Adaptación de postos Na comisión de seguimento.
Xubilación parcial e segunda actividade
Na comisión de seguimento.
Dereito a Comedor
Na comisión de seguimento.

 

O Acordo mellora o que temos, pero a CIG aspiraba a máis. E quedamos a medias

A Xunta, e os sindicatos CCOO e UGT, levan anos asinando acordos nos que crean “comisións de seguimento” conformadas exclusivamente polos asinantes dos acordos. Moitas veces as comisións de seguimento non valen para nada. Pero neste Acordo de Política Social, as funcións desa comisión de seguimento son enormes. Vai ser unha mesa de negociación. Aí van ir cousas como a organización dos cuadrantes de traballo, a aprobación dun protocolo de agresións, o estudo das necesidades do servizo, ampliación do cadro de persoal.

Non podemos permitir que CCOO e UGT teñan a capacidade de manexar todas estas cousas en connivencia coa Xunta sen oposición algunha. Por isto, entre outras cousas, a CIG asinou o acordo de condicións de traballo do persoal dos centros de Política Social.

Porque non estamos dispostos a permitir que Xunta, CCOO e UGT fagan e desfagan as cousas que están por vir sen a presenza do sindicato que lles pode parar os pés.

 

Compensación económica cada 4 domingos ou festivos

 

  2023 2024 2025
Grupo A 180 € 200 € 220 €
Subgrupo C1 160 € 180 € 200 €
Subgrupo C2 140 € 160 € 180 €
Ag. Prof. 120 € 140 € 160 €

Outras novas recentes

Luns, 18 Setembro 2023

RPTs (PS e VPCPXD), funcionarización, flexibilidade por conciliación (para mesas 19/09/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a varias xuntanzas que serán o martes 19/09/23: Comisión de Persoal, Mesa Xeral de Empregados Públicos e Mesa Sectorial de Persoal Funcionario, coa seguinte Orde do día: Para a Mesa Sectorial de Persoal Funcionario, e votación en Comisión de Persoal Relación de Postos de Traballo (RPT) da Vicepresidencia 1ª e Consellería de...
Mércores, 20 Setembro 2023

RPT Vicepresidencia 1ª, RPT de PS, flexibilidade por conciliación e funcionarización (en mesas do 19/09/23)

Este martes 19 de setembro participamos na Comisión de Persoal, na Mesa Xeral de negociación e na Mesa Sectorial de negociación de persoal funcionario, para discutir os seguintes asuntos: 1) unha modificación da RPT da Vicepresidencia 1ª e consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; 2) a modificación da Orde que regula a flexibilidade por conciliación familiar; e 3) as...
Mércores, 20 Setembro 2023

Calendario de procesos selectivos (19/09/23)

A Dirección Xeral da Función Pública actualizou o martes 19 de setembro o calendario coas datas, lugares e horas de realización dos primeiros e segundos exercicios de diversos procesos selectivos. Se é do teu interese, podes acceder dende a seguinte ligazón.