Novas por contido

Dende a CIG-Administración Autonómica denunciamos a decisión da Xunta e máis do Consorcio de suprimir as horas de programación e titorías de escolas infantís

Esta medida supón un novo atentado contra os servizos públicos que afecta á calidade do servizo ao eliminar a programación educativa, as xuntanzas coas familias, a preparación dos materiais e as avaliacións de resultados que resultan vitais para o desenvolvemento educativo das crianzas de 0 a 3 anos.

Na CIG-Administración Autonómica consideramos que eliminar estas actividades de máxima importancia na educación converte un servizo público integral e educativo nun servizo asistencial de menor calidade. Neste sentido, preguntámonos en que se vai diferenciar unha escola infantil da Xunta dunha gardería. Semella que a pretensión é convertir as escolas infantís en lugares onde aparcar as crianzas na vez de ter un tempo de desenvolvemento educativo propio e adaptado á súa idade e a cada cativo/a.

A intención da Xunta é clara: deteriorar os servizos públicos para evitar as diferencias cualitativas cos privados e así desmantelar pouco a pouco a xestión 100% pública e de calidade. Isto engadido a que cada escola pública nova que se abre se fai con xestión privada.

Incumprimento da legalidade

As tarefas eliminadas pola Xunta e o Consorcio de Igualdade e Benestar de programación e atención educativa están recollidas na lexislación de aplicación (Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia; Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación; Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia; Real Decreto 95/2022, de 1 de febreiro, polo que se establece a ordenación e as ensinanzas mínimas da Educación Infantil).

Até o de agora, case un 6% da xornada laboral non era de atención directa ás crianzas e se ocupaba para elaborar programacións, atender as familias, avaliar, deseñar ambientes de aprendizaxe, preparar materiais... tal como recolle o Regulamento de Réxime Interior das escolas infantís. Pero nestes momentos se as traballadoras queren manter a calidade do servizo terán que facelo no tempo libre, na casa ou no centro despois da xornada laboral. Nese senso, as instrucións da Dirección da Axencia e Xerencia do Consorcio son claras, nada de proxecto educativo, só tempo de atención directa asistencial dentro da xornada laboral.

O empeño da Xunta de Galiza de acabar co proxecto educativo das escolas infantís vén de lonxe e até de agora pouco a pouco, de vagar para que non se note tanto. Primeiro acabou cos tempos de programación nas escolas infantís da Axencia. Coas escolas infantís do Consorcio comezou retirando os tempos e a oferta de formación do persoal no 2017, que preparaba profesionais na vangarda na atención educativa as crianzas.

Hai menos dun ano, en abril de 2023, retiraron a páxina escolasinfantisdegalicia.net, que conectaba a todas as escolas da rede e que era unha ferramenta imprescindible para o traballo colaborativo dos centros. Os blogues permitían ás escolas o traballo en equipo do profesorado, o traballo colaborativo entre escolas, o intercambio de información coas familias, potenciaba a relación familia/escola, favorecía a reflexión pedagóxica e a avaliación do traballo desenvolvido... A páxina, ademais, aloxaba outros contidos de moito interese para a formación do persoal, como artigos de análise e innovación pedagóxica.

Igualan á baixa os servizos públicos coa oferta privada

O que pretenden a Xunta e o Consorcio é igualar á baixa os servizos públicos coa oferta privada como paso previo á venda e desmantelamento dos servizo públicos, e para que se escolla a privada antes que a pública unha vez ambas son gratuítas, a única forma é igualalas pola baixa.

As traballadoras das escolas infantís públicas están en pé de guerra contra o deterioro do servizo e se suceden cartas de queixa. Non lles deixan facer o seu traballo como profesionais educativas. Dende a CIG denunciamos esta situación e lembramos que a sociedade galega non pode ir un paso atrás e permitir máis deterioro dos servizos públicos. As nosas cativas merecen unha atención integral neste tramo educativo. Non podemos limitarnos a gardar nenos e nenas e que acaben co proxecto educativo público das escolas infantís.

 

Outras novas recentes

Luns, 12 Febreiro 2024

A Xunta de Galiza incumpre a normativa de prevención de riscos e saúde laboral para o persoal da Consellería do Mar na Lonxa de Cariño

O persoal funcionario da Consellería do Mar destinado na Lonxa de Cariño carece de calquera tipo de aseo sanitario nas súas instalacións de traballo. As instalacións da Lonxa de Cariño están a sufrir un alarmante deterioro xeral, con pingueiras e fallos estruturais que motivaron que a entidade Portos de Galicia pechara as súas instalacións e trasladase ao seu persoal...
Luns, 12 Febreiro 2024

Aprobados os concursos de traslados de corpos xerais e de enxeñarías, arquitectura e ciencias

O luns 12 de febreiro quedaron aprobadas as bases dos concursos de traslados de corpos xerais e de enxeñarías, arquitectura e ciencias, os dous coa abstención de CIG. A publicación en DOG tardará unhas semanas, tempo no que aínda poderemos alegar ás prazas. As bases destes dous concursos son case idénticas ás dos concursos dos últimos meses (incendios, axentes...
Luns, 12 Febreiro 2024

Mobilización pola supresión das horas de programación e titorías nas escolas infantís

Mobilizámonos o mércores 14 de febreiro contra a decisión da Xunta e máis do Consorcio de suprimir ás horas de programación e titorías de escolas infantís. Esta medida supón un novo atentado contra os servizos públicos que afectará á calidade do servizo ao eliminar a programación educativa, as xuntanzas coas familias, a preparación dos materiais e as avaliacións de...