Novas por contido

O día 5 de agosto de 2019 os delegados da CIG acompañamos ao Servizo de Prevención de Riscos Laborais na visita para realización da avaliación de riscos laborais do centro de traballo da Xefatura territorial de Medio Rural en Ourense.

A maioría do persoal está de vacacións polo que non é posible realizar unha correcta identificación de riscos laborais no que participe o persoal de traballador nin se recollen as enquisas suficientes para que sexan representativas.

Este centro presenta o  síndrome do edificio enfermo, con risco para os traballadores pola combinación de compostos perigosos (CO, CO2 e RADON) con outros contaminantes biolóxicos(fungos e bacterias). Presenta problemas de confort térmico, espazo insuficiente, poucas  fiestras e escaseza de luz natural.

Atopamos deficiencias moi graves: como a falta de medidas de evacuación ou non aplicar o previsto no plan de acción previo. Rexistramos varios escritos dirixidos a xefatura coma ao servizo de prevencións de riscos esixindo solución a todos os problemas atopados.

Os delegados da CIG en Ourense reclamamos un edificio administrativo único, novo, operativo e funcional que remate co agravio comparativo respecto as outras provincias e solucione as carencias e deficiencias dos centros de traballo actuais.

Outras novas recentes

Venres, 12 Abril 2024

Educación retira a axuda por discapacidade ao seu persoal funcionarizado

A Consellería de Educación, de xeito unilateral e sen previo aviso, retirou a axuda por persoa con discapacidade a cargo que o persoal funcionarizado tiña recoñecida en base ao V Convenio Colectivo da Xunta de Galiza. O persoal laboral ten dereito a unha axuda de 180 € mensuais cando ten ao cargo unha persoa con discapacidade e con ingresos inferiores ao SMI. En teoría ese...
Venres, 05 Abril 2024

Concursos de traslados de axentes ambientais, forestais, consumo e Gardacostas: relación provional de admitidas

No DOG do 05/04/2024 publican: - RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2024, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes de corpos e escalas de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas de axentes...
Venres, 12 Abril 2024

Emendas da CIG ás leis básicas de bombeiros/as forestais e axentes forestais e medioambientais

Dende a CIG, e con ánimo de mellorar os textos dos proxectos de leis básicas de bombeiros/as forestais e axentes forestais e medioambientais, enviamos aos grupos parlamentares do Congreso as nosas achegas a estes documentos dentro da fase de emendas. Para nós estes textos son claramente mellorables porque poden chegar a limitar o ámbito de actuación e funcións de...