Novas por contido

Desde fai anos a CIG ven solicitando o concurso de traslados permanente tanto para corpos e escalas de Administración xeral e especial como para laborais. Un concurso permanente e aberto para todas as traballadoras e traballadores públicos da Xunta que garanta a cobertura máis inmediata e baixo demanda de postos públicos por criterios obxectivos e ademais non se producen desequilibrios organizativos na Administración autonómica ao andar saltando de posto a posto ao mesmo tempo centos de persoas.

O concurso permanente remataría coas comisións de servizo arbitrarias e os problemas que ocasiona no concurso de traslados xeral a valoración do tempo en comisión de servizo.

Agora, a Xunta vai por en marcha o expediente dixital do empregado público, que permitirá a xestión electrónica de todos os procesos vinculados á carreira profesional dos profesionais da Administración autonómica. Con este obxectivo, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) vén de licitar a adaptación, evolución, implantación e soporte da plataforma FIDES, o sistema que se está a empregar no SERGAS para xestión dos recursos humanos do ámbito sanitario.

Despois de moitos anos e diñeiro gastado en desenvolver aplicacións para a xestión do persoal da Xunta, os responsables danse conta que todo o que teñen non vale para nada e deciden tiralo ao lixo.

Esta licitación suporá un orzamento de 735.467,04€, pero seguro que posteriormente sairán novos contratos que aumentarán o custo final. Supón a implantación do sistema FIDES como sistema transversal e a súa adaptación para substituír as aplicacións de xestión de recursos humanos da Xunta de Galicia existentes, entre elas: portal do profesional, o expediente electrónico, o sistema de cálculo de baremos, sistema de publicacións, sistema de notificacións e avisos, sistema de xestión da carreira profesional, sistema de xestión de concursos de traslados, sistema de xestión de listas de contratación, sistema de xestión de procesos selectivos e o rexistro de actividade e xestión de cargas de traballo.

A boa nova é que o prego de condicións técnicas inclúe a adaptación do sistema para permitir a xestión de concursos continuos ou permanentes, é dicir, en lugar de realizar concursos periódicos permitir a opción dunha xestión dinámica de oferta de postos vacantes. A mala nova é que o proceso de implantación será de dous anos desde a formalización do contrato, así que se todo vai ben e no mellor dos casos estamos falando de mediados do ano 2022.

Desde a CIG felicitamos a Función Pública e AMTEGA pola súa eficiencia e eficacia en implantar o concurso permanente despois de anos de reivindicación.

Outras novas recentes

Mércores, 23 Novembro 2022

A Xunta pretende reducir o complemento específico adicional dalgunhas escalas de persoal funcionario

Coa Lei de Orzamentos para o ano 2023 a Xunta introduce un artigo (artigo 21.d) co que os importes dos complementos específicos adicionais poderán ser reducidos ou eliminados. Estes complementos retribúen as condicións específicas de determinados postos, como as diferentes prestacións do servizo ou as funcións. Os complementos específicos adicionais retribúen nalgunhas...
Mércores, 23 Novembro 2022

Flexibilidade, RPT Emprego-Igualdade, Funcionarización grupo V, orde integración Consorcio (CP e MX 22/11/22)

O martes 22 de novembro tivemos unha Comisión de Persoal e Mesa Xeral onde se trataron os seguintes asuntos: 1) RPT de Promoción do Emprego e Igualdade, 2) RPT de funcionarización das categorías V-001 e V-011, 3) Orde de flexibilización horaria por conciliación familiar, e 4) Orde de integración do persoal laboral fixo do Consorcio I+B. RPT de Promoción do Emprego e...
Xoves, 24 Novembro 2022

Propostas para o Plan de formación da EGAP para o ano 2023

A EGAP comunicou aos sindicatos que están no proceso de elaboración do plan formativo para o ano 2023, tanto para formación transversal como específica, e convidounos a que lles poñamos propostas enriba da mesa. Se tes algunha proposta que queiras que a CIG defenda ante a EGAP, podes achegarnola a través deste formulario: contactar coa CIG. Os sindicatos temos de prazo...