Novas por contido

No DOG do 27/11/2019 publican a Resolución pola que convocan o concurso ordinario de traslados do persoal funcionario de corpos xerais.

O prazo de presentación de solicitude é dende o seguinte á publicación e ata o día 19 de decembro incluído. Tanto a solicitude como a xustificación de méritos e impreso de emenda deberá realizarse electrónicamente. Na solicitude inicial non se escollen as prazas.

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, publicarán no DOG o listado de prazas e haberá un prazo de 15 días hábiles para presentar a solicitudes de postos. No listado que publicarán aparecerán as prazas vacantes no momento inicial da convocatoria máis os postos das persoas que solicitaron participar no concurso. É dicir, non haberá fase de resultas, pois todos os posíbeis postos que son ou poden quedar vacantes, van poder ser escollidos. Evidentemente se a unha persoa non lle dan destino, o seu posto non será adxudicado a ninguén.

Os concursos de traslados deberían ser anuais. En corpos xerais viñan sendo bianuais, pero desta vez pasouse máis dun ano da súa periodicidade habitual. Todo porque Función Pública meteuse a abrir múltiples frentes que non deu pechado. O primeiro foi que nos tiveron máis dun ano dando voltas á negociación dunhas bases comúns a aplicar a todos os concursos. Posteriormente engadiron a negociación asuntos e asuntos (funcionarización, decreto de provisión, escalas, adaptación das RPTs á LEPG, ...). 

A trampa: traballo desenvolvido e tempo en comisión de servizos

As bases do concurso conteñen algo que queremos pensar que é un erro. Pois se foi algo consciente implica que o director de Función Pública non ten palabra e acabará a cousa no xulgado. Referimonos á valoración do tempo traballado en comisión de servizos no apartado de traballo desenvolvido (base V.4.1).

Xa dende o primeiro borrador deste concurso de traslados había un cambio neste sentido e que rachaba o consenso ao que chegaramos durante a negociación do que sería un baremo xenérico común a todos os concursos de traslados. Na proposta inicial dese baremo xenérico (xuño/2017) facía mención expresa a valorar o tempo en comisión de servizos que recoñecía como traballo desenvolvido no posto en comisión. A CIG alegou contra eso, e finalmente na xuntanza do 31/10/2017 o director xeral de Función Pública comunicou que retiraban a valoración do tempo traballado en comisión de servizos, efectivizando a súa palabra no documento entregado o 8/11/2017 ( “o traballo desenvolvido na situación de comisión de servizos puntuarase como realizado no posto de orixe do funcionario”).

Chegados á negociación do concurso de corpos xerais, xa dende o primeiro borrador desapareceu toda referencia ao tempo en comisión de servizos, o que é un acto consciente da Administración que foi en contra do consenso acadado na negociación das bases xerais. Coa retirada desas referencias, entende a CIG que o tempo traballado en comisión de servizo valorarase no posto en comisión, non o de orixe.

Este asunto foi o principal cabalo de batalla durante a negociación, e finalmente na Comisión de Persoal do 2/8/2019, o director xeral de Función Pública manifestou que o tempo en comisión de servizos sería valorado como traballo no posto de orixe.

Coa publicación da convocatoria do concurso no DOG do 27/11/2019 observamos que continúa sen existir referencia algunha ao tempo en comisión de servizo, o que sería un incumprimento da palabra dada polo director xeral de Función Pública na negociación. Subliñar que a CIG, ante os cambios de última hora anunciados polo director xeral na Comisión de Persoal do 2/8/2019 en que se aprobaron as bases do concurso, decidiu finalmente abserse na votación. De saber a CIG que a convocatoria non recollería a palabra dada polo director xeral, o voto tería sido, sen dubida algunha, en contra.

A CIG ven de dirixirse por escrito a Función Pública solicitando a inmediata publicación dunha corrección de erros que faga valer a súa palabra. De non facelo, estariamos ante un engano na negociación que nos obrigará a levalo á xustiza. Ver escrito.

Rematamos co que temos manifestado ao director de Función Pública durante a negociación: todos sabemos que as comisións de servizo non están sometidas a criterios obxectivos (porque aos responsabeis políticos da Administración non lle interesa). Por tanto, non podemos aceptar a valoración dun mérito que depende exclusivamente da vontade dalgunhas persoas. O día que os responsábeis políticos acepten fixar criterios obxectivos, estaremos dispostos a discutilo.

En canto aos demáis concursos, o último que se nos dixo foi:

  • Persoal veterinario: enviarán borrador entre finais de novembro e primeiros de decembro.
  • Resto de Administración especial: Función pública di que se vai por cos borradores cando comecen os traballos co concurso xeral.
  • Persoal laboral: Negan a concurso de traslados previo a funcionarización. Nós seguimos coa teima da súa necesidade, xa que van pechar a moito persoal en escalas sen posibilidade logo de moverse como antes.

Outras novas recentes

Xoves, 01 Decembro 2022

Convocatoria da carreira administrativa para persoal funcionario e o complemento de desempeño para persoal laboral

No DOG do 01/12/2022 publican: - ORDE do 25 de novembro de 2022 pola que se publica o Acordo entre a Xunta de Galiza e as organizacións sindicais CSIF, CC.OO. e UGT polo que se convoca o procedemento de acceso aos graos I e II do sistema transitorio extraordinario de recoñecemento da progresión na carreira administrativa prevista na disposición transitoria oitava da Lei...
Xoves, 24 Novembro 2022

RPT de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. 22/11/2022

A CMATV enviounos unha nova proposta da súa RPT para tratar nunha xuntanza que teremos o venres 25 denovembro. Se é do teu interese podes  descargar a documentación e contactar coa CIG.  A proposta afecta principalmente ao Parque das Illas Atlánticas. Pero ten máis cousas: dotación de postos xurídicos ás xefaturas territoriais, execución de sentenzas, e máis cambios.
Mércores, 23 Novembro 2022

A Xunta pretende reducir o complemento específico adicional dalgunhas escalas de persoal funcionario

Coa Lei de Orzamentos para o ano 2023 a Xunta introduce un artigo (artigo 21.d) co que os importes dos complementos específicos adicionais poderán ser reducidos ou eliminados. Estes complementos retribúen as condicións específicas de determinados postos, como as diferentes prestacións do servizo ou as funcións. Os complementos específicos adicionais retribúen nalgunhas...