Novas por contido

O traballo desenvolvido en comisión de servizo puntuará como tempo traballado no posto de orixe.

A Dirección Xeral de Función Pública publicou no DOG do venres 26 de xuño (o mesmo día que comeza a campaña electoral), a Resolución pola que se abre o prazo para a presentación de solicitudes de elección de postos de traballo e de xustificación dos méritos e requisitos, para a provisión de postos de traballo vacantes no concurso de traslados de corpos xerais. Ese listado debe conter as prazas vacantes e as posíbeis vacantes de resultas (as das persoas que solicitaron participar no concurso).

A solicitude de postos realizarase electrónicamente dende o Portax. Os prazos son os seguintes:

  • Presentación das solicitudes de elección de postos: 15 días hábiles, desde o 29.6.2020 ata o 17.7.2020.
  • Xustificación de méritos (conformidade cos datos ou xerar impreso de emenda): 15 días hábiles, desde o 29.6.2020 ata o 17.7.2020.
  • Xustificación de méritos (desconformidade cos datos. Expedición do certificado): 45 días hábiles, desde o 29.6.2020 ata o 28.8.2020.
  • Xustificación de méritos (desconformidade cos datos. Presentación do certificado): 50 días hábiles, desde o 29.6.2020 ata o 4.9.2020.

Ese trámite estaba previsto que fora por xaneiro do 2020, segundo manifestara o propio director xeral de Función Pública nas últimas xuntanzas e mesas de negociación do ano 2019. Se cadra o COVID19 chegou antes do previsto a Función Pública.

No mesmo DOG do 26 de xuño, a DXFP publica unha segunda Resolución que modifica a convocatoria do concurso (DOG do 27/11/2019):

  • Especifican que caso de pertencer a máis dun corpo ou escala só poderá presentarse unha única solicitude.
  • O traballo desenvolvido na situación de comisión de servizos puntuarase como realizado no posto de orixe. Con esto péchase a principal discrepancia que sindicatos e Administración tivemos durante a negociación das bases e que finalmente prometeran corrixir. A este respecto, a CIG ten claro que as comisións de servizo son adxudicadas discrecionalmente, polo que non podemos aceptar a súa valoración mentres non se apliquen criterios obxectivos.

Estará resolto durante o 2021?

(Non nos esquecemos do concurso de escalas e de administración especial, así como do de persoal laboral que se negan a convocar)

Outras novas recentes

Xoves, 25 Mai 2023

RPT de Augas de Galiza (para MX 29/05/23 e CP 30/05/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos e da Comisión de Persoal que serán, respectivamente, o luns 29/05/23 e martes 30/05/23, coa seguinte Orde do día: RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DE AUGAS DE GALIZA Descargar Esta modificación comezou a súa tramitación cos sindicatos o 4 de outubro do 2022. Case oito meses...
Luns, 29 Mai 2023

A CIG insta a Xunta a restituír os dereitos recortados ao persoal público coa escusa da crise en 2012

Remitímoslle un escrito a Función Pública para que restableza as condicións á espera da sentenza tras a denuncia presentada en 2019. Reclamamos a restitución dos dereitos laborais que foron recortados ao persoal empregado público coa escusa da crise en 2012. Máis dunha década despois o Goberno galego segue a utilizar os mesmos argumentos para non restablecer as condicións...
Xoves, 25 Mai 2023

Resolución do concurso de Finanzas

Recibimos comunicación da Dirección Xeral da Función Pública na que nos informa de que a resolución do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas superior e técnica de finanzas, convocado por Resolución do 14/07/2021, será publicada no DOG do luns 29 de maio.