Novas por contido

A CIG-Autonómica presenta alegacións ao protocolo polo que se establece a reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19. 

Con apenas un día nos envían un borrador de documento que se centra basicamente en dependencias administrativas, e exclúe os ámbitos sanitario, sociosanitario e educativo ademais de moitos centros de traballo onde o traballo vai máis aló do meramente administrativo e traballa o persoal funcionario e laboral da Xunta de Galiza.

  • A Xunta pretende substituír a avaliación de riscos laborais ao risco biolóxico do COVID19 e o planeamento preventivo feito por persoal técnico cualificado en cada centro de traballo por catro medidas xerais das que algunhas son transposicións das sinaladas polo goberno do estado español.
  • Establece unha serie de fases onde o director/a de centro toma decisións substituíndo o proceso técnico de planificación preventiva e non hai mecanismo de control para detectar erros no caso de fallar por non ter a capacidade ou medios. Así tamén se pode pasar dunha fase a outra sen ter superado a anterior e aínda que as condicións do avance da infección volvan a ser altos, o parámetro é unicamente temporal.
  • Este protocolo carga a responsabilidade da protección na persoa traballadora na vez da empresa, que é a responsable legal. Isto é unha deixadez de funcións e pon en grave risco ao persoal. A Xunta de Galiza obvia a responsabilidade social que supón a apertura de edificios administrativos e o movemento de milleiros de traballadoras e traballadores poñendo en risco a integridade do persoal e da sociedade galega.
  • Sorprende que o teletraballo pasa a ser a ultima opción, e que prevaleza a colocación de pantallas ou mamparas sobre medidas organizativas que minimicen a presencia no centro. Destacar que a máxima e que a súa intención sexa abandonar o teletraballo aínda que se demostrou efectivo e que todo o mundo volte aos centros “agás aqueles que xa o tiñan autorizado previamente que van quedar coas mesmas xornadas”.
  • Para a CIG o teletraballo ten que alcanzar máximos e debe continuar así ata que o risco sexa 0.
  • Propón algunhas medidas ridículas e de demostrada ineficacia como medirse a febre antes de saír da casa ou un criterio de dous metros lineais de persoa a persoa no posto de traballo por insuficiente: óbviase a realidade en moitos centros como a falla de  ventilación, o número de metros cadrados de espazo compartido, un plan de limpeza e desinfección profesional e adaptado a cada centro ou a regulación do fluxo de persoas.

En definitiva para a CIG é un documento chapuceiro que non vale para programar unha desescalada e moito menos substitúe as medidas preventivas dentro dunha avaliación de riscos laborais. Deixa a fora a todo o persoal que non realizan exclusivamente tarefas administrativas e é de dubidosa efectividade. De seguir por este camiño o CAOS é o risco extremo van ser a tónica nestes días. 

A resolución do Cecop publicada hoxe demostra as presas que ten a Xunta de Galiza por volver a “normalidade” e seguir coa súa “campaña electoral“ como se nada pasase. Rexeitamos comezar con actividades non esenciais que requiren a presenza de servizos enteiros, como a pesca e a caza ou comezar cunha volta do persoal aos centros de ensino de xeito improvisado e sen seguridade é unha aberración e pon en risco ao persoal empregado publico.

Outras novas recentes

Venres, 27 Mai 2022

Adxudicación de destinos definitivos das oposicións dos subgrupos A1, A2, C1 e C2

No DOG do 27/05/2022 publican: - RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2022 pola que se adxudica destino definitivo ao persoal funcionario que superou o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG número 47, do 7 de marzo). - RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2022...
Luns, 23 Mai 2022

Listaxes de postos para OEP-2022 (Lei 20/21 da temporalidade). 20/05/22

Poñemos a túa disposición os últimos listados que nos achegan dende a Dirección Xeral de Función Pública. - Listade de alegación aceptadas: corresponde a 584 postos admitidos das alegacións formuladas polas consellerías e sindicatos. Hai que sumar 356 postos de Medio Rural provenientes de Seaga. Advirte o DXFP que os que non aparecen na listaxe, entendese que foron...
Mércores, 25 Mai 2022

Actualización provisional de méritos das listas de cobertura con carácter transitorio por funcionarios e laborais

No DOG do 25/05/2022 publica a RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2021 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza. En aplicación do...