Novas por contido

A sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) 167/2021 do 16 de marzo de 2021, polo que se recoñece o dereito ao persoal laboral temporal e funcionario interino a solicitar e percibir o grao extraordinario de carreira cobra firmeza dentro de 1 día (venres 16) se a Xunta non a recorre en casación. Nese caso, e si os xulgados lle admiten o recurso, alongaríase a percepción deste dereito aumentando os custes xudiciais.

E isto sendo a Xunta consciente de que a xurisprudencia é clara, e habendo infinidade de casos (Illes Balears, Catalunya, etc) onde o Tribunal Supremo fallou no mesmo sentido que o TSXG, o que significa que no caso de recorrer, a Xunta só pretende alongar a agonía e privar temporalmente ás persoas empregadas públicas dun dereito que ao final van conseguir.

Ao coñecer a sentenza presentámonos ante a Dirección Xeral de Función Pública e demandámoslle que abrira de seguido o prazo para presentar as solicitudes de recoñecemento de grao extraordinario con efectos do 1 de xaneiro de 2019.

Esixímoslle ademais:

1.Que renuncie ao recurso da sentenza do TSXG.

2. A apertura dunha mesa negociadora para abrir o prazo para a solicitude do grao extraordinario do persoal laboral fixo e indefinido non fixo, temporal e funcionario interino.

3. Que se comunique ao persoal fixo que non é necesario devolver as cantidades percibidas da carreira de non se funcionarizar para evitar a chantaxe.

4. A aplicación do segundo grao de carreira para todo o persoal que cumpla os requisitos.

Outras novas recentes

Venres, 14 Xaneiro 2022

2022: 9 días de asuntos propios

No ano 2022 aos 6 días de permiso por asuntos particulares, hai que sumarlle un máis por coincidir un festivo de carácter estatal cun sábado (o 1 de xaneiro de 2022). E a maiores, a Xunta de Galiza, ao igual que a Administración Xeral do Estado, recoñece que os días 24 e 31 de decembro que coinciden en sábado, xeran novos días de asuntos particulares, polo que, tal e como...
Mércores, 19 Xaneiro 2022

Servizo de extinción ou extinción do servizo?

Chiringuitización e atomización do dispositivo contra incendios forestais Medio Rural publicou un comunicado con avances da futura lei de incendios no que di que busca profesionalizar as brigadas mentres o que fai é afondar na división do servizo de incendios e precarizar o traballo, abocando ao persoal a vivir por debaixo do límite da pobreza. O documento non se negociou...
Xoves, 20 Xaneiro 2022

A Xunta "adapta" o protocolo COVID para as escolas infantís de cero a tres

A CIG fixo denuncia pública nos medios de comunicación pola pretensión da Administración de igualar o tratamento que se lles dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación até os 12 anos Política Social comunica unhas instrucións que adaptan o protocolo, modificando a súa postura inicial. Se se alcanza o 20% da ratio poden confinar ao resto das crianzas que conviven...