Novas por contido

Rueda dá un paso máis na vergoñenta desgaleguización da Xunta de Galiza da man de Sonia Rodríguez-Campos González, directora da Escola

A Xunta de Galiza creou polo Decreto 163/1982, do 1 de decembro, a E.G.A.P., co carácter de órgano administrativo sen personalidade xurídica propia. Posteriormente, mediante a Lei 4/1987 pasou a ser unha entidade autónoma dependente da Consellaría da Presidencia. Esta Lei 4/1987, modificada pola Lei 10/1989, estableceu que entre os fins da EGAP está o seguinte:

A difusión e a normalización do idioma galego na Administración Pública, a capacitación lingüística do persoal e maila participación na fixación da linguaxe técnica, administrativa e xurídica galega


En cumprimento da lexislación e os seus fins, como institución pública galega, a EGAP veu convocando dende hai 38 anos de xeito ininterrompido os actos oficiais de conmemoración do Día das Letras Galegas. A última vez foi o ano pasado, tal e como queda reflectido no DOG do 3 de maio do 2023. A programación incluíu un acto literario e musical en homenaxe á figura de Francisco Fernández del Riego o 12 de maio, e unha viaxe de interese cultural polos escenarios onde transcorreu unha boa parte da vida do autor o mesmo 17 de maio.

Porén, Sonia Rodríguez-Campos González, actual directora da EGAP, vén de suprimir neste mes de maio de 2024 todos os actos do Día das Letras Galegas, por primeira vez na historia da Escola. Dende a CIG manifestamos a nosa absoluta repulsa e denunciamos publicamente que a Sra. Rodríguez-Campos «esqueza» de súpeto e ás caladas as súas obrigas e as finalidades do organismo que dirixe, e esixímoslle que explique por que neste ano 2024 non convocou os actos de conmemoración en honra da literatura e da cultura galegas. Como responsable da EGAP lembrámoslle que ten a obriga de cumprir as finalidades da EGAP, e de garantir o emprego, a difusión, a normalización, o ensino e a investigación do galego. 

Esta vergoñenta supresión silandeira dos actos commemorativos do Día das Letras Galegas de 2024 non é un ataque illado ao galego da Sra. Rodríguez-Campos, quen ante as críticas e solicitudes reiteradas da CIG con respecto ás súas políticas de desgaleguización da EGAP, a única resposta que é capaz de dar é deixar de empregar a lingua galega durante as xuntanzas e pasar a dirixirse ás persoas integrantes do Consello Reitor da Escola en castelán. 

Este é un chanzo máis da desgaleguización da EGAP que vostede está a perpetrar dende hai anos, non ofertando ano tras ano a formación suficiente e necesaria en lingua galega que demandan as persoas empregadas públicas e permitindo que as actuacións e a actividade da EGAP, como a docencia dos cursos ou os materiais didácticos, sexan en boa parte unicamente en castelán, e non se apliquen de xeito sistemático, homoxéneo e planificado criterios oficiais de promoción do galego en cada área de actividade, incluída a edición e publicacións.

Dende a CIG volvemos esixir que a EGAP conte cun plan anual de normalización e dinamización do galego na Administración Pública, onde non falte a conmemoración do Día das Letras Galegas, e que garanta o desenvolvemento de todas as actuacións que lle corresponde levar a cabo con respecto á lingua galega na Administración Pública, que permita analizar cal é a situación en cada momento e propoña as medidas necesarias para o cumprimento dos fins da EGAP relativos ao galego, establecendo a recada periódica de indicadores da lingua en todas as actuacións e actividade da Escola.

Rodríguez-Campos: convoque os actos conmemorativos do Día das Letras Galegas ou marche!

Non máis desgaleguización da Xunta de Galiza! Non máis ataques á lingua, literatura e cultura galegas!

 

Outras novas recentes

Venres, 21 Xuño 2024

Equivalencias e RPT de funcionarización; RPT de Cultura (arquiveiros) e de Atriga (Vigo e un servizo), en CP 21/06/24

Na Comisión de Persoal que tivemos o venres 21 de xuño, quedaron aprobados os seguintes asuntos: ORDE QUE MODIFICA O DECRETO 165/2019 (equivalencia categorías-escalas para a funcionarización) Manteñen a rebaixa de grupo da categoría III-99 (coidador/a) que iría ao grupo C2 (escalas de auxiliares de clínica ou de auxiliares de coidadores). Non podemos aceptar un proceso no...
Luns, 24 Xuño 2024

A CIG recorre en reposición as listaxes de postos dos concursos de traslados de corpos xerais e especiais

Dende a CIG presentamos sendos recursos de reposición diante da publicación das convocatorias de concursos de traslados dos corpos xerais e corpos especiais publicados neste primeiro semestre do presente ano. Nas dúas convocatorias non se publican todas as prazas vacantes existentes, por exemplo, no caso dos corpos xerais son darredor de 180 prazas as vacantes que non saen...
Xoves, 20 Xuño 2024

Protocolo violencia de xénero: xa non era sen tempo

Un dos deberes da Administración da tolerancia cero contra a violencia machista que estaba "aprazado" A Xunta achega o borrador de protocolo da violencia de xénero para facer alegacións A CIG reclamou este protocolo que tiña que estar negociado e formar parte do I Plan de Igualdade da Xunta de Galiza aprobado o 27 de outubro de 2023. A Administración aprobou un Plan sen...