Novas por contido

A sección sindical da CIG do persoal laboral da Consellaría de Política Social na provincia da Coruña vén de reclamar por escrito que as inspeccións anunciadas pola conselleira, Fabiola García, nos centros residenciais para persoas maiores se leven a cabo nos festivos do 15 e 16 de agosto e 2019, cando menos nos dependentes da xefatura territorial da Coruña.

Vai rematar o verán e as inspeccións anunciadas “a bombo e platillo” aínda non se realizaron, polo que está sen verificar o cumprimento das ratios de persoal e a ocupación máxima destes centros. 

Seguen a ocultar con publicidade e propaganda a verdadeira situación dos centros e a precariedade do persoal

A máxima responsábel de Política Social anunciaba o pasado 30 de xuño “con gran despregue de medios de comunicación a inminente posta en marcha dunha campaña de inspección de servizos sociais no verán”, coa finalidade de garantir a calidade dos centros de atención a persoas maiores e para verificar o cumprimento das ratios de persoal e de ocupación máxima dos centros residenciais.

Pero unha vez máis demóstrase que en servizos sociais na Xunta todo queda en publicidade e propaganda, xa que ningunha das residencias públicas dependentes de Política Social na provincia da Coruña recibiu a visita anunciada da inspección.

A CIG reclama que as inspeccións anunciadas se realicen nos festivos do xoves 15 e venres 16 de agosto, días nos que as residencias de maiores de Política Social carecen da presenza de direccións e xefes/as de departamento e contan con persoal na súa maioría de nova incorporación, o que unido ao fin de semana do 17 e 18 de agosto supón catro días seguidos nos que calquera incidencia ou necesidade vai ter que ser resolta polo persoal de servizo do centro de atención directa, pero sen atribucións de director, xefe/a de departamento ou coordinación de enfermería.

Sen equipos de dirección

Deste xeito a inspección poderá verificar durante estes catro días as ratios de persoal, que en postos de dirección, mandos intermedios, persoal de administración e equipos multidisciplinares vai ser de cero presenzas, por debaixo dos servizos mínimos fixados para unha folga. Así como tamén poderá comprobar como a ocupación de residentes non chega ao 100%.

O persoal dos centros de atención directa seguiremos aguantando as condicións laborais en precario e de sobrecarga de traballo, coa repercusión que isto ten na atención aos residentes, mentres a conselleira segue ocultando a base de publicidade e propaganda pagada con fondos públicos a realidade da situación dos centros de maiores de Política Social, que manteñen os recursos e os servizos de calidade polo alto compromiso e dedicación do cada vez máis escaso persoal.

Outras novas recentes

Mércores, 25 Mai 2022

CP 24/05/22: OEP-extraordinaria, RPT CMATV e Cultura, concurso traslados e destino de corpos xerais, procesos selectivos en execución

Resumo da Comisión de Persoal do martes 24 de maio, na que se aprobaron os criterios e decreto de OEP-extraordinaria do 2022 derivada da Lei 20/21 da temporalidade. Aprobouse tamén unha modificación da RPT da CMATV e de Cultura. En Rogos e preguntas falouse das datas de exames dos procesos selectivos de escalas sanitarias, das tomas de pose do concurso de traslados e...
Mércores, 18 Mai 2022

Proposta de modificación da RPT de Cultura após das demandas da CIG

Función Pública ven de remitirnos a proposta de modificación de RPT da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidade, que afecta basicamente a postos da Área de Cultura e en concreto da Dirección xeral de Patrimonio Cultural e areas de cultura das xefaturas territoriais. Estamos a falar de postos de persoal arqueólogo e arquitecto; postos que son creados agora...
Luns, 23 Mai 2022

RPT do Parque nacional Illas Atlánticas e Xunta consultiva en materia de ordenación do territorio e urbanismo

Recibimos unha nova proposta de modificación de RPT da CMATV referente a creación dos postos de traballo de persoal laboral no Parque Nacional (27 postos que levan máis de 11 anos pendentes de inclusión en RPT) e a creación de 4 postos e modificación de outros tres para dotar de persoal suficiente a Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo...