Novas por contido

A CIG-Autonómica denuncia que, a día de hoxe, a Xunta de Galiza “non protexeu ao persoal das residencias; non formou, nin informou de medidas de protección perante o COVID-19, para evitar o risco de contaxio tanto do persoal traballador a persoas usuarias como ao contrario; non dotou dos EPIs necesarios e suficientes ao persoal; non tomou as medidas organizativas para evitar a coincidencia de persoas traballadoras nun mesmo espazo -como o traslado do comezo de quendas uns minutos ou facer coincidir as mesmas persoas nas mesmas quendas e espazos de traballo, por exemplo-, e tampouco ten previsto, nin informado ao persoal, de que facer ao aparecer contaxios nestes centros de traballo tan sensibles”.

Esta situación é similar en todos os centros de maiores, de menores e de persoas discapacitadas dependentes tanto de Política Social como do Consorcio que permanecen abertos ao ser considerados servizos esenciais. Entre estes, os centros de maiores de Oleiros; o Torrente Ballester; o de Carballo; o de Ferrol; o Porta do Camiño en Compostela; o Volta do Castro, tamén en Compostela; o da Pobra do Caramiñal e o do Consorcio. E de menores: o San Xosé de Calasanz e o de Atención de Menores de Ferrol.

Permanecen tamén abertos os Centros de Atención a Persoas Discapacitadas da Coruña e os Centros de Atención a Maiores Dependentes de Melide e de Cerceda, ambos do Consorcio.

Nestes centros non se están a tomar as medidas de prevención de riscos laborais necesarias para protexer nin ao persoal, nin ás persoas usuarias, malia ter sido requirido en numerosas ocasións, e por diferentes vías, tanto polo persoal, como polas delegadas e delegados da CIG.

Entre as medidas que non se adoptaron salientamosn que “non se deu nin a formación, nin as instrucións necesarias”, limitándose a facilitar aos departamentos os protocolos xenéricos para o persoal da Administración Autonómica, editados pola Xunta.

EPIs mesmo retirados

A gravidade da situación é tanto maior canto que os EPIS dos centros de traballo que había para atender a persoas con outras infeccións características de residencias de maiores, como máscaras ou batas desbotables específicas, mesmo foron retiradas pola dirección dos centos, polo que este persoal que traballa con persoas usuarias que deberan estar illadas e cunhas proteccións específicas, non a teñen, aumentando o risco de contaxio noutras persoas residentes.

Tampouco se formou nin informou sobre as medidas a adoptar diante da infección do COVID 19, nin EPIS, nin como empregalos, nin que medidas hixiénicas adoptar en cada actividade.

Ademais, respecto do material para casos confirmados ou sospeitosos, as existencias do material específico (luvas de nitrilo, máscaras FFPs e FFP3, batas desbotables impermeables de manga longa, gafas de protección ou material para enfermos respiratorios…) está nesta situación:

Na residencia de Maiores de Ferrol hai material de illamento respiratorio e equipos especiais para Covid 19, pero son escasos, están gardados e non hai para todo o persoal, como tampouco hai máscaras FFP3.

Na Residencia de Oleiros, hai batas e máscaras “gardadas baixo chave; néganse as máscaras cirúrxicas ao persoal que o pon e mesmo investígase se o traen das súas casas”. Chegouse ao punto de obrigar a quitalas.

Na Residencia Volta do Castro, aínda que hai máscaras e batas cirúrxicas, a dirección, acompañada pola coordinadora, retirou as máscaras e non se utilizan polo persoal de limpeza, nin nas habitacións de illamento por virus hospitalarios.

Na mesma liña, nos Centros de Atención a Persoas Discapacitadas aínda que si se facilita xel e luvas, non se facilitan máscaras.

Esto non so esta suceder na coruña sinon nos centros de toda Galiza, é unha cuestion xeralizada por falta de previsión e organizacion da Xunta.

Os centros dependentes do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, peor

Con todo, denuncian que os centros dependentes do Consorcio está aínda en peores condicións porque, por exemplo, no caso do de Ortigueira non hai material para persoas infectadas, só luvas: no CAMP de Melide as batas e máscaras de papel que teñen non son axeitadas, polo que utilizan só luvas. Ademais, neste caso, subliñan que a dirección do centro está na casa facendo teletraballo e que a enfermeira non vai estar até o luns, polo que só quedan as xerocultoras e o persoal de servizos xerais.

E se isto parece grave, a situación do CAMP de Cerceda é aínda peor porque só hai papel hixiénico, medio frasco de hidroxel e 25 máscaras. Nin batas, nin alcohol para desinfección de termómetros e un número escaso de luvas. Tamén neste caso a dirección está teletraballando.

Non se fan test para confirmar contaxios

A CIG tamén considera que é moi grave que non se estean a facer tests para confirmar os contaxios a ningunha persoa residente nos centros, nin ao persoa que está en corentena por sospeita de contaxio. A consecuencia é que, xa que logo, non se toman as medidas previstas en caso de infección.

Isto non só pon en risco a saúde e integridade do persoal dos centros, senón tamén ás súas familias e, sobre todo, ás persoas residentes, que forman parte do sector de poboación en risco.

Contradicións nas instrucións

Cando isto, denunciamos as contradicións nas instrucións e protocolos de Política Social, porque mentres instan a incrementar as limpezas a fondo e a facer desinfeccións varias veces ao día, nos centros hai instrucións de pór os cadros de persoal a mínimos, o que é incompatible coa carga de traballo que supón cumprir as directrices canto limpezas e desinfección.

Tampouco se adoptan medidas específicas coas persoas residentes que teñen algunha patoloxía e teñen que ser trasladadas en ambulancia, porque nin se lles pon máscara nin se lles colocan luvas.

Demandas

Por todo isto, demandamos que se dote a todo o persoal co material de protección necesario, se poñan en marcha as medidas organizativas e de xestión necesarias para minimizar o risco de contaxio previstas nun plan preventivo específico e se convoquen os Comités de Saúde Laboral, por medios telemáticos ou similares, para controlar e avaliar a implantación e efectividade dos equipos de prevención e o plan de acción ou medidas preventivas.

A CIG presentou denuncia pola inacción da Xunta de Galiza na Inspección de Traballo, en Sanidade e na Subdelegación do Goberno.

Outras novas recentes

Luns, 01 Agosto 2022

A Xunta seque a eliminar postos de traballo. E os que crea son para outras administracións

Rematamos o mes de xullo cunha restra de modificacións de Relacións de Postos de Traballo (RPT) que destrúen emprego público, e o que crean é para ser cuberto con persoas doutras administracións e postos de libre designación. A CIG non apoiou ningunha desas propostas que si recibiron apoio doutras organizacións. Foi na Comisión de Persoal do venres 29 de xullo, onde...
Venres, 05 Agosto 2022

A CIG asina un Acordo que recoñece as especiais condicións de traballo ao persoal inspector de Turismo

O traballo de noite, en quendas semanais e os sábados á mañá, ademais das funcións de inspección, levantamento de actas e control de establecementos públicos adicados ao lecer e hostalería xa ten recoñecemento para o persoal inspector da Axencia de Turismo da Galiza. A CIG ven de ratificar na Comisión de Persoal do 3 de agosto a regulación das súas condicións de traballo...
Luns, 01 Agosto 2022

Primeira reunión polos criterios xerais de procesos selectivos da OEP-2022-extraordinaria

O xoves 27 de xullo tivemos unha primeira toma de contacto na que o director xeral da Función Pública deu resposta ás alegacións das organizacións sindicais ao baremo dos criterios da OPE extraordinaria 2022 (Lei 20/2021). A negociación destas bases xerais para as convocatorias de establización non será ata setembro.  A Administración móvese nestes termos: 1. Pide baremo...