Novas por contido

A Xunta de Galiza aínda non tomou nengunha medida para protexer aos seus traballadores e traballadoras e as persoas usuarias

A pesar das multiples solicitudes de convocatoria dos comités de seguridade e saude laboral feitas pola CIG dende o 5 de marzo perante o potencial risco de infeccion do coronavirus a resposta da Xunta esta sendo completamente dilatoria. Como consecuencia o caos e improvisación é a tonica nos edificos administrativos e os centros de atencion social da Xunta.

Débese estremar xa a limpeza e desinfección en todos os centros de traballo, é urxente a contratación de persoal de reforzo e limpeza e un plan de traballo. Nin sequera se estableceron protocolos de limpeza específico, se instalaron dispensadores desinfectantes ou se fixeron nos centros as medidas organizativas e materiais de proteccion necesarias.

Así, hoxe temos persoal sensible con maior risco por padecer enfermidades crónicas, en estado de inmunosupresión, pluripatolóxicos, embarazadas, etc para os que non se tomou ningún tipo de medida de proteccion como apartalos da atencion directa ao público.

Denunciamos especificamente a falla de batas, máscaras de protección adecuada fronte este risco biolóxico (FFP3), protección ocular e luvas que cumpran a normativa para este tipo de infeccións nos centros de traballo de atencion social como escolas infantís e residencias de maiores e centros de día. . Destacamos, por exemplo que na residencia de maiores de Volta do Castro en Santiago de Compostela estanse a facer ocos para posibles infectados, mentres o persoal non ten a mínima información nin material para a prevención do contaxio.

A Xunta si que actúa obviando ao virus

O Goberno de Galiza no seu afán preelectoral nestes últimos días sacou numerosas liñas de axudas que saturan os servizos de atención e rexistro obviando o risco de infección e provocando a concentración de persoas. Ao reves do que fai a subdelegación do goberno en Galiza nos seus edificios adminstrativos que a partir de hoxe traballan a porta pechada e con cita previa.

Dende a CIG instamos á suspensión INMEDIATA dos prazos administrativos como xa se fai no mes de agosto, de xeito que os cidadáns e cidadás non se vexan afectadas nos seus trámites coa Administración mentres dure a crise da pandemia. Ademais xa solicitamos hai días que se tomen medidas necesarias e urxentes

Denunciamos a deixadez e valoramos accións de denuncia aos responsables para obrigalos a protexer ao persoal.

Esta obriga da Xunta, como responsable da protección do seu persoal, ven perfectamente definida na normativa de aplicación e implica que debe garantir a seguridade e a saúde das persoas traballadoras ao seu servizo en todos os aspectos relacionados co traballo baixo o seu ámbito de dirección. Asi a prevención debe facerse perante un risco potencial e coñecido e de xeito previo, e decir antes de que a infeccion chegue aos centros.

Por iso hoxe valoramos denunciar ante inspección de traballo e acudir ao xulgado para buscar as responsabilidades penais porque os dirixentes da Xunta de Galiza non estar a tomar medidas reais para protexer a saude do seu persoal. 

Outras novas recentes

Venres, 05 Agosto 2022

Outra destrución de postos de traballo: ATURGA

A Axencia de Turismo de Galiza (ATURGA) decidiu destruír 6 postos de traballo e crear 2, o que é unha destrución neta de 4 postos.  A proposta inicial era ainda peor: decidiran eliminar 8 postos de traballo, todos eles na propia ATURGA, e case todos da escala de inspección de turismo. A proposta final pasou a destruír 6 postos, dos que 1 é en ATURGA e outros 5 da...
Luns, 08 Agosto 2022

Avances nas bases xerais das convocatorias de estabilización

O venres 5 de agosto tivemos unha nova reunión para concretar cuestións. O director xeral de Función Pública comprometeuse a enviar un novo borrador de criterios destas bases comúns cos acordos e achegas. Función Pública convocará todos os procesos agás os daqueles entes que teñan convenio propio (que non estean adheridos ao V Convenio) e os das fundacións e empresas...
Xoves, 04 Agosto 2022

A CIG recorre a falta de prazas na OEP de estabilización

A CIG ven de interpoñer recurso contencioso administrativo contra o decreto da Oferta de Emprego Público da estabilización de 2022.  Ante o baile de prazas e a ineptitude da Xunta para interpretar os obxectivos da Lei 20/2021 de estabilización do emprego público, o 22 de xullo interpuxemos recurso contencioso administrativo co fin de que se aplique correctamente esa norma...