Novas por contido

Ao entender da Consellería de Facenda, formar os tribunais de oposicións con persoal nomeado a dedo e cuxa continuidade no posto de traballo depende de criterios de confianza política é a mellor garantía de imparcialidade e de que non se reproduzan os escándalos de filtracións ou tratos de favor. Isto é o que se desprende dos nomeamentos de tribunais titulares e suplentes para tres procesos selectivos publicados no DOG de 23/11/2011:

No tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros de camiños, canles e portos

- O subdirector xeral de Planificación e Programación (CMATI)

- A xefa do Servizo de Apoio Técnico (CMATI)

- O subdirector xeral de Ordenación do Transporte (CMATI)

- O xefe do Servizo Territorial da Oficina de Augas de Galicia de Lugo (CMATI)

- O subdirector xeral de Estradas (CMATI)

- O vicesecretario xeral da CMATI 

- O xefe do Servizo Territorial da Oficina de Augas de Galicia de Ourense (CMATI)

No tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos de obras públicas:

- O subdirector xeral de Programación e Proxectos (CMATI)

- A xefa do Servizo de Xestión Orzamentaria (CMATI)

- O xefe do Servizo de Persoal e Réxime Interior de Augas de Galicia (CMATI)

No tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración da Xunta de Galicia, subgrupo A1:

- O subdirector xeral de Centros da Consellería de Educación e O.U.

- O subdirector xeral de Gardacostas da Consellería do Mar

- A xefa do Servizo de Cooperación Xurídica e Pacto Local da Consellería de Presidencia, AAPP e Xustiza.

En resumo: tribunais de oposicións saturados de subdirectores xerais, xefes de servizo e mesmo vicesecretarios xerais, nalgún caso até extremos tales que o tribunal semella un órgano máis dunha consellería concreta, como é o caso do A1-Escala de enxeñeiros de camiños, copado por persoal de libre designación da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (CMATI). 

Desde a CIG-Autonómica, continuaremos a manifestar o noso desacordo co actual criterio de designación política dos tribunais de oposicións que van avaliar o acceso ao emprego público ou a promoción interna cunha independencia cando menos cuestionable, ao estaren nomeados a dedo pola Administración.

Nota remitida aos medios


Outras novas recentes

Mércores, 25 Mai 2022

EGAP: convocatoria extraordinaria de actividades de formación continua

No DOG do 25/05/2022 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2022 pola que se convocan, con carácter extraordinario, actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional. O prazo de presentación de...
Luns, 23 Mai 2022

Listaxes de postos para OEP-2022 (Lei 20/21 da temporalidade). 20/05/22

Poñemos a túa disposición os últimos listados que nos achegan dende a Dirección Xeral de Función Pública. - Listade de alegación aceptadas: corresponde a 584 postos admitidos das alegacións formuladas polas consellerías e sindicatos. Hai que sumar 356 postos de Medio Rural provenientes de Seaga. Advirte o DXFP que os que non aparecen na listaxe, entendese que foron...
Xoves, 19 Mai 2022

OEP-2022: Función Pública e Sanidade queren despachala sen negociar

Os asuntos que están enriba da mesa son de tanta importancia e para tantos compañeiros e compañeiras, que non vamos aceptar que o despachen nunha xuntanza sen tempo a estudar en serio as cousas. A Dirección Xeral de Función Pública convocounos a dúas xuntanzas para o venres 20 de maio, nas que se van tratar os criterios e o decreto de oferta derivados da Lei 20/21 (de abuso...