Novas por contido

No DOG do 13 de maio de 2015 publicouse o procedemento polo que as contías previstas na lei de orzamentos 2015 en concepto de recuperación das pagas extra e adicional de decembro de 2012 se amplían ata o 24,04 % dos importes efectivamente deixados de percibir. As ditas cantidades serán equivalentes á parte proporcional correspondente aos primeiros corenta e catro días das mencionadas pagas do mes de decembro de 2012. En resumo,

O PERSOAL FUNCIONARIO percibirá

- Paga extra: o equivalente a 22 días.
- Paga adicional do compl. específico: o equivalente a 37 días.

Será unha cantidade aproximadamente igual ao dobre do cobrado en xaneiro.

O PERSOAL LABORAL percibirá

- Paga extra: o equivalente a 37 días.
- Paga adicional: o equivalente a 37 días.

Será unha cantidade aproximadamente igual ao cuádruplo do cobrado en xaneiro.

O aboamento será de oficio para o persoal que estea en activo, mentres que o persoal que non estea en situación de servizo activo a 1 de maio terá que facer unha solicitude dirixida ao órgano correspondente.

Outras novas recentes

Venres, 27 Mai 2022

Toma de posesión do concurso de traslados da Administración xeral

No DOG do 27/05/2022 publican a RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2022 pola que se abre o prazo posesorio dos postos adxudicados en virtude da resolución definitiva do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galiza, convocado pola Resolución do 25 de novembro de 2019. O prazo da toma de posesión comezará a contar a partir do...
Martes, 24 Mai 2022

Información xeral 20/05/2022: datas de procesos selectivos e concursos, flexibilidade, promoción interna

No punto de rogos e preguntas da Mesa Xeral de negociación de empregados públicos do 20/05/2022, falouse dos seguintes asuntos: Das tomas de posesión do concurso de traslados e do destino definitivo de corpos xerais (actualmente en provisional), pedimos datas concretas. O DXFP resposta que o 27 publicarán en DOG. Pero en canto as datas de cese e toma de posesión négase a...
Luns, 23 Mai 2022

Listaxes de postos para OEP-2022 (Lei 20/21 da temporalidade). 20/05/22

Poñemos a túa disposición os últimos listados que nos achegan dende a Dirección Xeral de Función Pública. - Listade de alegación aceptadas: corresponde a 584 postos admitidos das alegacións formuladas polas consellerías e sindicatos. Hai que sumar 356 postos de Medio Rural provenientes de Seaga. Advirte o DXFP que os que non aparecen na listaxe, entendese que foron...