RPT e estrutura
Título Data de creación
3,7 millóns a TRAGSA para ocultar a falta de persoal nos espazos naturais galegos 28 Agosto 2023
Acordo Política Social, GAIN e modificación da funcionarización (CP 09/08/23) 10 Agosto 2023
Acordo FISP, RPT Sanidade, Plan Igualdade, protocolo de acoso e información xeral (resumo da CP 01/08/23) 02 Agosto 2023
Acordo FISP, RPT Sanidade, Plan Igualdade (para CP 01/08/23) 31 Xullo 2023
RPT de Sanidade (FISP). Para MSF 28/07/23 28 Xullo 2023
Modificacións das RPT de Agadic e Consellaría de Sanidade e corrección de erros de Gain e Consellaría Mar 27 Xullo 2023
MSF e CP 18/07/23 (creación dun matadoiro móbil, e información de asuntos varios) 20 Xullo 2023
RPT de AGACAL (proposta para 26/07/23) 20 Xullo 2023
Modificación da RPT da Atriga e da Consellaría de Política Social 20 Xullo 2023
FISP: acordo de condicións de traballo e RPT (xuntanza 18/07/23) 18 Xullo 2023
RPT de Sanidade: modificación polo acordo dos FISP 14 Xullo 2023
RPT de Sanidade, por creación de unidade de matadoiro móbil (proposta para 14/07/23) 12 Xullo 2023
RPT de Política Social (proposta para 11/07/23) 10 Xullo 2023
RPT de Cultura, Educación, Formación Profesional e Unviersidades (proposta para 10/07/23) 10 Xullo 2023
RPT de Atriga, Política Social, Augas de Galiza e Agadic (CP 04/07/23) 04 Xullo 2023
Procesos selectivos, concursos de traslados, carreira profesional, listas SPIF, Fondo de Acción Social...(MX 30/06/2023 e CP 04/07/2023) 04 Xullo 2023
RPTs (Agadic, Atriga, PS e Augas), procesos selectivos (informática, letrados, turismo, estatística, condución, orientación laboral) (para MX e MSF 30/06/23) 30 Xuño 2023
Acordo FISP: nova proposta.29/06/2023 29 Xuño 2023
Modificación da RPT da Consellaría de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e GAIN 27 Xuño 2023
Estrutura orgánica das vicepresidencias e consellarías da Xunta de Galiza 23 Xuño 2023