Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120501.Compostela.4.jpg
  • 20120511.gaias.3.jpg
  • 20120501.Pontevedra.2.jpg
  • 20121114.vigo.3.jpg
  • 20120511.gaias.18.jpg
Venres, 21 Xaneiro 2022

Concurso xeral: listo para cando lle veña ben ao director xeral

O xoves día 20 houbo a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral e  acordouse o seguinte:

• Resolvéronse as últimas alegacións.

• Decidiuse sobre as renuncias totais, parciais e desestimentos de renuncias.

• Acordouse que aquelas persoas funcionarias coa obriga de concursar ao estar en adscrición provisional ou a dispor, e que non solicitaron todos os postos vacantes na súa localidade, se lles asignará de oficio e de xeito aleatorio un posto dos que queden vacantes.

...
Xoves, 20 Xaneiro 2022

A Xunta "adapta" o protocolo COVID para as escolas infantís de cero a tres

A CIG fixo denuncia pública nos medios de comunicación pola pretensión da Administración de igualar o tratamento que se lles dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación até os 12 anos

Política Social comunica unhas instrucións que adaptan o protocolo, modificando a súa postura inicial.

Se se alcanza o 20% da ratio poden confinar ao resto das crianzas que conviven nun mesmo espazo sen ter que chegar aos cinco casos.

No resto das aulas de educación, as ratios son de 25 alumnos, ...


Mércores, 19 Xaneiro 2022

Servizo de extinción ou extinción do servizo?

Chiringuitización e atomización do dispositivo contra incendios forestais

Medio Rural publicou un comunicado con avances da futura lei de incendios no que di que busca profesionalizar as brigadas mentres o que fai é afondar na división do servizo de incendios e precarizar o traballo, abocando ao persoal a vivir por debaixo do límite da pobreza. O documento non se negociou coas organizacións sindicais.

Afectan as condicións do persoal esquivando a negociación nos órganos legais de ...


Luns, 17 Xaneiro 2022

Coa 6ª onda COVID na Xunta de Galiza: nin teletraballo COVID nin reforzo das medidas

É un feito patente que os datos que temos enriba da mesa no referente aos contaxios COVID en Galiza e a saturación dos servizos sanitarios fan que esteamos ante unha verdadeira emerxencia sanitaria.

Mentres os contaxios diarios rondan os 8.000 e o número de persoas infectadas superan xa os 70.000 a xunta fai mutis ante a petición de reforzo das medidas preventivas e a aplicación do teletraballo Covid alternado e con grupos burbulla

A Xunta esta tardar, outra vez, en tomar medidas para ...


Venres, 14 Xaneiro 2022

Cambio de protocolo COVID para as escolas infantís

A Xunta cambia o protocolo e iguala o tratamento que se lle dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación infantil.

Só si se alcanza o 20% da ratio da aula ou máis de cinco positivos se poden confinar ao resto das crianzas que conviven nun mesmo espazo.

As crianzas de cero a tres anos das aulas de educación infantil non usan, en ningún dos casos, a máscara de protección e non é posible manter a distancia social e a interacción entre eles. Por iso, a instrución sobre como actuar en ...


Venres, 14 Xaneiro 2022

2022: 9 días de asuntos propios

No ano 2022 aos 6 días de permiso por asuntos particulares, hai que sumarlle un máis por coincidir un festivo de carácter estatal cun sábado (o 1 de xaneiro de 2022).

E a maiores, a Xunta de Galiza, ao igual que a Administración Xeral do Estado, recoñece que os días 24 e 31 de decembro que coinciden en sábado, xeran novos días de asuntos particulares, polo que, tal e como se pode comprobar no PORTAX os días para este ano son 9, tendo 2 maís as persoas que teñan 6 trienios e 1 más por cada ...


Venres, 14 Xaneiro 2022

Concurso xeral: hai luz ao final do túnel?

O día 20 de xaneiro será a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral. Ese día aprobarase tamén a proposta de resolución do concurso.

A partires de aí podería publicarse a resolución en calquera momento pois xa queda en mans de Función Pública.

A dúbida que xurde é sobre as dúas posibilidades que pode ter Función Pública (tendo en conta de que van facer coincidir a toma de posesión do concurso coas tomas de posesión dos procesos selectivos en curso):

  • Que a resolución ...

Martes, 11 Xaneiro 2022

A CIG demanda ao Consorcio e a Axencia Galega de Servizos Sociais pola suspensión de contratos nas escolas infantís

A CIG presentou conflito colectivo ante o TSXG para declarar nula a cláusula contractual na que se suspende o contrato ao persoal substituto nos períodos vacacionais no que pechan as escolas infantís

Nas Escolas Infantís da rede pública de cero a tres anos a Administración galega castiga ao persoal substituto ao non cotizar, non cobrar e non ter acceso á prestación por desemprego durante o período de suspensión de contrato porén as persoas traballen todo o ano. A xeneralización desta ...


Mércores, 29 Decembro 2021

Persoal laboral funcionarizado: onde está a miña paga extra do Nadal?

O persoal laboral fixo que superiou o proceso de funcionarización tomou pose como persoal funcionario de carreira o pasado 13 de xullo. Así, no mes de xullo se lle liquidaron 12 días de haberes como persoal laboral máis a parte proporcional da paga extra devengada por 12 días (sobre 180). A partires do día 13 de xullo os seus haberes foron devengados xa como persoal funcionario da Administración xeral da Xunta de Galiza.

O devengo das pagas extras do persoal funcionario non é o mesmo que o ...


Martes, 28 Decembro 2021

É hora de establecer o réxime especial de teletraballo obrigatorio ante a actual situación sanitaria

Dende comezo deste mes de decembro a incidencia da COVID na Galiza ten aumentado de maneira exponencial chegando hoxe a sobrepasar a barreira dos 27.000 contaxios diarios con unha incidencia total de máis de 2.300 persoas contaxiadas e máis de 1.000 casos por cen mil habitantes (a recomendación da OMS está en 50 casos) e cunha situación insostible nos centros sanitarios.

Aínda que a vacinación masiva, o uso de máscaras e a redución da interacción social é importante o feito e que os ...


Martes, 28 Decembro 2021

Plan de Igualdade: seguen as trapalladas de Función Pública

A Xunta segue sen tomar en serio a elaboración do I Plan de Igualdade

O director xeral de Función Pública realizou o 21 de decembro unha comisión para a elaboración do I Plan de Igualdade na Administración Xeral da Xunta de Galiza sen convocar á CIG. Si estiveron convocadas o resto das organizacións sindicais: CCOO, UGT e CSIF. Coidamos que esta actuación só responde ao intento de boicot da multitude de propostas que se presentaron por parte da CIG co fin de mellorar o funcionamento e de ...