Novas por contido

A CIG leva días instando á Consellería de Educación a que se sente a negociar a reincorporación do seu persoal non docente.

Non están dispostos a facelo, nin despois da denuncia presentada pola CIG en inspección de traballo por incumprir a lexislación en prevención de riscos laborais pola incorporación de parte do persoal este pasado luns 11 de maio.

Educación nin negociou nada, nin publicou ningún texto normativo oficial, nin programou o estudo das necesidades con antelación á incorporación de máis persoal.

A conselleira de educación está esperando a que o Goberno do Estado lle faga o traballo....

Para a CIG Autonómica é necesaria a apertura dunha mesa de negociación real. Non podemos quedarnos cunhas “Recomendacións sanitarias a establecer nos centros educativos”, e menos aínda cando o vindeiro 25 de maio haberá alumnos nos centros de ensino.

Por todo isto, a CIG Autonómica acaba de achegarlle á Consellería de Educación unha serie de consideracións e propostas preventivas ao COVID19 ante a incorporación e traballo nos centros educativos para o persoal non docente. Estas propostas inclúen aspectos xerais pero tamén entramos polo miúdo a valorar todo aquelo que o noso persoal pode necesitar para protexer a súa saúde.

Estas achegas non pretenden substituír ás avaliacións de riscos laborais ao COVID19 que se deben facer en cada centro de traballo dependendo das súas especiais características.

Para a CIG é esencial facer unha avaliación individual coas ferramentas xa reguladas que, apoiadas co Servizo de Prevención de Riscos Laborais e coa participación da representación do persoal e dos Comités de Seguridade e Saúde Laboral, aseguren a incorporación co mínimo risco posible.

Descarga o Escrito da CIG con achegas para un protocolo de reincorporación ante o silenzo de Educación

Outras novas recentes

Venres, 14 Xaneiro 2022

Concurso xeral: hai luz ao final do túnel?

O día 20 de xaneiro será a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral. Ese día aprobarase tamén a proposta de resolución do concurso. A partires de aí podería publicarse a resolución en calquera momento pois xa queda en mans de Función Pública. A dúbida que xurde é sobre as dúas posibilidades que pode ter Función Pública (tendo en conta de que van facer...
Xoves, 20 Xaneiro 2022

A Xunta "adapta" o protocolo COVID para as escolas infantís de cero a tres

A CIG fixo denuncia pública nos medios de comunicación pola pretensión da Administración de igualar o tratamento que se lles dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación até os 12 anos Política Social comunica unhas instrucións que adaptan o protocolo, modificando a súa postura inicial. Se se alcanza o 20% da ratio poden confinar ao resto das crianzas que conviven...
Mércores, 19 Xaneiro 2022

Desmantelamento do servizo público de emprego na área de Vigo

As oficinas de emprego de Vigo que atenden a unha maior poboación, a de Navia, a de López Mora, Sanjurjo e a de O Calvario, sofren unha constante destrución de efectivos pola desidia ou incompetencia da xefatura territorial de Emprego e de Igualdade. As vacantes ofértanse en comisión de servizos despois das oportunas reclamacións. Os postos base quedan desertos con esta...