Novas por contido

O venres 15 de maio celebrouse por videoconferencia o III Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda que demandamos para a avaliación e control das medidas preventivas ante a emerxencia sanitaria polo coronavirus. 

Como primeiro punto tratamos a Avaliación de risco biolóxico COVID-19 en traballos de campo. O técnico de Prevención de riscos laborais da Xunta presentou a avaliación que, ao noso parecer é insuficiente e non se trata dun documento de avaliación completo senon unha simple recompilación de medidas lexislativas e os protocolos de actuación internos da Consellería.

O segundo punto, reincorporación ao traballo presencial na CMATV entregóusenos o documento por correo o mesmo día do comité, polo que non deu tempo á súa análise. Por esta razón abren un prazo para reclamar.

Toda esta documentación pódese encontrar aquí: https://cmatv.xunta.gal/coronavirus

Dende a CIG seguimos a reclamar:

  1. Avaliación de riscos laborais de todos os centros de traballo co seu plan de acción ante o coronavirus. 
  2. Formación e información (teórica e práctica) a todos os traballadores e traballadoras antes da súa incorporación o traballo presencial.
  3. Disponibilidade e EPIS, en cantidade abonda e de cualidade axeitada para cada traballo e traballador/a.
  4. Que o persoal sensible, así como o que teña problemas para conciliar a vida familiar e laboral, se lle aparte do seu posto de traballo ata a resolución da súa solicitude.
  5. Tres meses de período extraordinario para os Axentes Forestais e Medio Ambientais.
  6. Horarios flexibles para todo o persoal.
  7. Sinatura dixital con certificado de pseudónimo

Outras novas recentes

Martes, 19 Setembro 2023

Resumo da xuntanza co DXFP por múltiples asuntos (14 e 15/09/23)

Asistimos a xuntanzas co director xeral de Funcion Pública (DXFP) os días 14 e 15 de setembro, para falarmos de múltiples asuntos que poderían ser do teu interese. Negociación de procesos selectivos (e promoción interna) Queixámonos porque de acceso libre xa se examinaron e sería de sentido común que tomaran posesión a P.I. antes que o acceso libre. Ademais en decembro...
Venres, 15 Setembro 2023

A EGAP, incapaz de aplicar os propios criterios que adopta no 2023, adíaos para 2024

Perpetúa deste xeito a discriminación existente cara ao persoal cun vínculo temporal, que seguirá con menos posibilidades de acceso á formación até entrado 2024.  A EGAP enviou ao DOG  tan só uns días despois do último consello reitor unha corrección da Resolución da EGAP 10 de maio (DOG do 23 de maio de 2023 - novas condicións de participación na formación). Con esta...
Luns, 18 Setembro 2023

RPTs (PS e VPCPXD), funcionarización, flexibilidade por conciliación (para mesas 19/09/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a varias xuntanzas que serán o martes 19/09/23: Comisión de Persoal, Mesa Xeral de Empregados Públicos e Mesa Sectorial de Persoal Funcionario, coa seguinte Orde do día: Para a Mesa Sectorial de Persoal Funcionario, e votación en Comisión de Persoal Relación de Postos de Traballo (RPT) da Vicepresidencia 1ª e Consellería de...