Novas por contido

O venres 15 de maio celebrouse por videoconferencia o III Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda que demandamos para a avaliación e control das medidas preventivas ante a emerxencia sanitaria polo coronavirus. 

Como primeiro punto tratamos a Avaliación de risco biolóxico COVID-19 en traballos de campo. O técnico de Prevención de riscos laborais da Xunta presentou a avaliación que, ao noso parecer é insuficiente e non se trata dun documento de avaliación completo senon unha simple recompilación de medidas lexislativas e os protocolos de actuación internos da Consellería.

O segundo punto, reincorporación ao traballo presencial na CMATV entregóusenos o documento por correo o mesmo día do comité, polo que non deu tempo á súa análise. Por esta razón abren un prazo para reclamar.

Toda esta documentación pódese encontrar aquí: https://cmatv.xunta.gal/coronavirus

Dende a CIG seguimos a reclamar:

  1. Avaliación de riscos laborais de todos os centros de traballo co seu plan de acción ante o coronavirus. 
  2. Formación e información (teórica e práctica) a todos os traballadores e traballadoras antes da súa incorporación o traballo presencial.
  3. Disponibilidade e EPIS, en cantidade abonda e de cualidade axeitada para cada traballo e traballador/a.
  4. Que o persoal sensible, así como o que teña problemas para conciliar a vida familiar e laboral, se lle aparte do seu posto de traballo ata a resolución da súa solicitude.
  5. Tres meses de período extraordinario para os Axentes Forestais e Medio Ambientais.
  6. Horarios flexibles para todo o persoal.
  7. Sinatura dixital con certificado de pseudónimo

Outras novas recentes

Mércores, 15 Mai 2024

Convocado o concurso de traslados da Administración xeral da Comunidade Autónoma

No DOG do 15/05/2024 publican a Resolución do 13 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEPAP, antiga D.X. de Función Pública), pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza. Observación 1: neste momento NON se solicitan as prazas...
Mércores, 22 Mai 2024

Convocatoria do Fondo de Acción Social do ano 2023 relativo á axuda para a atención de persoas con discapacidade

No DOG do 22/05/2024 publican a RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galiza polo que se autorizan os criterios de repartición e a convocatoria do Fondo de Acción Social para o exercicio económico do ano 2023, relativos á axuda para a atención de...
Mércores, 22 Mai 2024

Nota aclaratoria de Función Pública sobre o concurso de traslados da Administración Xeral

A Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEPAP) vén de remitirnos a seguinte información sobre o concurso de traslados da administración xeral: No web da Xunta de Galiza foi publicada unha nota aclaratoria  na que se expón con claridade que persoas están obrigadas a participar no concurso de traslados, e onde se aclaran as dúbidas xurdidas sobre o...