Novas por contido

TOQUE DE CORNETA PARA INCORPORARSE

O xoves 28 de maio celebrouse unha xuntanza telemática do Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Medio Rural


Despois de ter solicitado antes do inicio do estado de alarma a celebración de comité extraordinarios para implementar protocolos ante o COVID-19, e con máis de dous meses de retraso convocouse o luns 25 o comité coa intención de tratar unicamente dous puntos: protocolos de incorporación do persoal das Oficinas Agrarias Comarcais e para a realización de Traballos de Campo do persoal da Consellería de Medio Rural.


A CIG entendendo que existían moitos centros de medio rural que non quedaban incluídos nesta orde do día, solicitou a ampliación da orde do día cos seguintes puntos e que finalmente foron incluídos na xuntanza:


• Actuacións preliminares das medidas adoptadas en aplicación do protocolo de reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao Covid-19.


• Medidas e protocolos a desenvolver nos centros do CIAM, Lafiga, Evega e Lourizán.


• Análise de riscos do laboratorio de sanidade animal con respecto ás actividade de análises PCR de coronavirus (que se estiveron a facer e que aínda que estean parados na actualidade, poden desenvolverse en calquera momento) e medidas preventivas a desenvolver.


• Situación das medidas preventivas e organizativas fronte ao coronavirus nos centros de formación da consellería do Medio Rural en función do traballo e tarefas que vaian a desenvolver nos vindeiros meses.


• Medidas preventivas e organizativas fronte ao coronavirus fronte as actividades de formación e transferencia tecnolóxica que ser desenvolvan nos vindeiros meses.


A presión da CIG fixo que se pasara dunha xuntanza de trámite a tratar temas de fondo que preocupan a todo o persoal e que inciden na mellora das medidas preventivas en todos os centros de traballo de Medio Rural.
Os principais acordos e decisións tomadas polo comité foron:


1. Aprobación do protocolo de medidas preventivas fronte ao coronavirus na atención ao público nas oficinas agrarias comarcais, no que se incorporaron as seguintes melloras a proposta da CIG: aplicación de forma subsidiaria do protocolo xeral e o protocolo de medidas preventivas fronte ao coronavirus nos servizos de rexistro e atención á cidadanía, colocar carteis informativos, intensificar as actuacións e desinfeccións de todas as dependencias especialmente os espazos comúns, colocación de alfombras hixienizantes nas entradas, establecer medidas preventivas de carácter colectivo en cada unhas das OAC´s antes da reincorporación do persoal (neste caso indicouse por parte da administración que conta con ter feitas todas as medidas preventivas necesarias antes do 1 de xuño e no caso de non telas implementadas, non se incorporarán as persoas traballadoras)


2. Aprobación do protocolo de medidas preventivas fronte ao coronavirus nas tarefas de campo do persoal da consellería do Medio Rural, no que se incorporan as seguintes melloras a proposta da CIG: subministración dun dispensador individual con solución hixienizante (con capacidade mínima de 100 ml), substitución do uso de peróxido de hidróxeno na vez de hipoclorito sódico na desinfección, incorporar protocolo de disolucións para desinfeccións da consellería de Medio Rural, realizar formación para a desinfección dos vehículos, uso de mascarilla nos vehículos compartidos.


3. Avaliación do protocolo para a extracción de ácidos nucleicos de mostras sospechosas de SARS CoV-2: indícase que é un laboratorio preparado para este tipo de risco biolóxico e que se estivo facendo análises PCR do coronavirus por unha encomenda de Sanidade. Neste punto a CIG solicita a incorporación deste novo risco biolóxico na avaliación de riscos do centro e que aproveitando a posibilidade material que ten este centro de facer probas PCR, se fagan para todo o persoal de Medio Rural neste laboratorio seguindo os protocolos de sanidade.


4. Avaliación do plan de desescalada dos sectores vinculados a AGACAL. Este documento pasouse cun día de antelación polo que non foi posible presentar as achegas correspondentes. Desde a CIG facemos constar que é un documento moi xenérico e que non entra na avaliación específica das medidas preventivas e organizativas dos 14 centros moi específicos que dependen de AGACAL: centros de formación e centros de investigación. Desde AGACAL quedaron en elaborar un informe detallado para cada centro de traballo.


5. Presentouse documento actuacións preliminares das medidas adoptadas en aplicación do protocolo de reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao Covid-19 da consellería do Medio Rural, que se levou ao comité intercentros de seguridade e saúde. Desde a CIG solicitamos que se amplíe e revise este documento e se inclúa entre outros aspectos os protocolos de conciliación e de persoal sensible.


6. Na rolda libre de intervencións a CIG solicita que: se apliquen medidas preventivas en servizos esenciais de gandería, se axilice a tramitación das solicitudes do persoal sensible, se impulse o teletraballo e medios telemáticos, se establezan medidas de conciliación máis alo do 15 de xuño, reforzar os servizos de limpeza, seguimento da posta en práctica dos protocolos aprobados, protocolo ante aparición de positivos por coronavirus en centros de medio rural, seguimento da aplicación das medidas preventivas no seguinte comité.

A CIG solicitou a avaliación individualizada de cada centro de traballo así como as medidas preventivas e organizativas antes da reincorporación do persoal e que de forma cautelar non se incorpore ninguén ata que non estes implementadas as medidas. Na CIG defendemos que a incorporación do persoal tense que facer con tódalas garantías e seguridade.


Servizo público SI pero seguridade TAMÉN

Outras novas recentes

Mércores, 15 Mai 2024

Souto de Leixa: o público é servizo, o privado beneficio

O goberno de Alfonso Rueda volve a ofertar a mans privadas a xestión do centro ocupacional Souto de Leixa, que atende a persoas adultas discapacitadas, e que xa leva varios lustros dunha desastrosa xestión privada. Nesta ocasión queren concederlle unha concesión por 12,7 millóns en 4 anos. Alá polo ano 2010 as nais e pais de alumnado do centro “Souto de Leixa” agardaban...
Xoves, 16 Mai 2024

Sonia Rodríguez-Campos González suprime na EGAP os actos conmemorativos do Día das Letras Galegas, vixentes dende hai 38 anos

Rueda dá un paso máis na vergoñenta desgaleguización da Xunta de Galiza da man de Sonia Rodríguez-Campos González, directora da Escola A Xunta de Galiza creou polo Decreto 163/1982, do 1 de decembro, a E.G.A.P., co carácter de órgano administrativo sen personalidade xurídica propia. Posteriormente, mediante a Lei 4/1987 pasou a ser unha entidade autónoma dependente da...
Martes, 14 Mai 2024

Vixilancia de estradas: a Xunta paraliza o proceso de promoción interna mentres privatiza as funcións que tería a nova escala

Chegounos á CIG información de que na redacción dos novos pregos de contratación da conservación de estradas feitos pola AXI se está a incluír que as empresas privadas fagan as funcións de vixilancia de explotación (informes, denuncias, vixilancia do dominio público, etc), que deben estar reservadas a persoal funcionario da administración. Estas funcións están sendo...