Novas por contido

O día 20 celebramos por vídeoconferencia a reunión extraordinaria do CSSL do edificio administrativo de Pontevedra.

Despois dunha rolda de intervencións na que analizamos todo o feito e o que queda por facer, as conclusións finais foron:

  • Revisar a sinaléptica que se colocou, e ademais dado que o BOE publica hoxe a obrigatoriedade do uso de mascarilla, colocar tamén esta obriga.
  • Ampliar sinalización en zonas comúns e reorganizar o uso das escaleiras de subida e baixada, deixando as laterais para as plantas da 1ª á 3ª, e as centrais a compartir entre os administrados e o persoal do edificio, para as plantas da 4ª á 9ª. Neste momento as centrais estaban só de subida e as laterais de baixada.
  • Colocar expendedores de hidroxel nos dous andares do garaxe na entrada aos ascensores para que os traballadores que accedan desde o garaxe poidan utilizalo.
  • Dirixirnos ás distintas xefaturas territoriais, que son as responsábeis de poñer todos os medios, para que os poñan dunha vez, porque ata o de agora o criterio que seguiron algunhas foi poñer as condicións de traballo que sinala o protocolo nesta fase so para o persoal que se incorporou o luns.
  • Crear unha comisión de seguimento das medidas a implementar, na que estaremos dúas representantes da CIG e o representante do CSIF.
  • Faremos un informe semanal de como van transcorrendo as cousas, e celebraremos nova reunión do comité en xuño que xa estaremos na seguinte fase.

Desde a CIG pedimos ademais formación para o persoal. A resposta foi que todo o mundo recibiu o protocolo aprobado polas centrais sindicais no seu correo corporativo. Iso non é suficiente e insistimos na necesidade de formación e esperamos que ao final se faga algo ao respecto.

Dicir tamén que ante a petición de realizar unha avaliación de riscos polo COVID19, o xefe de servizo de prevención de riscos en Compostela que tamén asistiu como asesor a este comité, informou de que xa está feita unha avaliación de riscos por COVID19 para oficinas e despachos e que a faría chegar a súa Secretaría Xeral Técnica, que será a que a pase ás distintas secretarías xerais.

Outras novas recentes

Luns, 18 Setembro 2023

Apertura de negociacións para un acordo do persoal do SPIF

Grazas a presión exercida polo persoal temos convocatoria para comezar a negociación. Despois de meses dende que se funcionarizou o persoal e un verán enchido de denuncias por malfacer na xestión de persoal contra o director xeral de Defensa do Monte, por fin a Secretaría Xeral Técnica convoca as organizacións sindicais para negociar un acordo para o persoal do SPIF. A...
Luns, 18 Setembro 2023

RPTs (PS e VPCPXD), funcionarización, flexibilidade por conciliación (para mesas 19/09/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a varias xuntanzas que serán o martes 19/09/23: Comisión de Persoal, Mesa Xeral de Empregados Públicos e Mesa Sectorial de Persoal Funcionario, coa seguinte Orde do día: Para a Mesa Sectorial de Persoal Funcionario, e votación en Comisión de Persoal Relación de Postos de Traballo (RPT) da Vicepresidencia 1ª e Consellería de...
Mércores, 20 Setembro 2023

Calendario de procesos selectivos (19/09/23)

A Dirección Xeral da Función Pública actualizou o martes 19 de setembro o calendario coas datas, lugares e horas de realización dos primeiros e segundos exercicios de diversos procesos selectivos. Se é do teu interese, podes acceder dende a seguinte ligazón.