Novas por contido

O mércores 27 tivemos a primeira xuntanza da comisión de seguimento do Protocolo de reincorporación. Para a CIG o Protocolo quedou desactualizado nada máis publicarse, xa que ese mesmo día o Estado ampliaba o teletraballo a tres meses. Porén, coidabamos que se ía arranxar, xa que era un documento que tiña que someterse a actualización e revisión.

Sobre o papel a reincorporación ao traballo presencial debera ser segura, xa que as actuacións preliminares do protocolo obrigaban a unha coordinación con Función Pública, a un control do Servizo de Prevención de Riscos Laborais (SPRL) e á participación dos Comités de Seguridade e Saúde Laboral (CSSL) por medio de informes. Porén, todo fallou, e nestes 20 días demostrouse a descoordinación das consellerías con Función Pública e o seu pouco interese.

Para a Xunta convocar esta xuntanza da comisión de seguimento é un mero trámite para xustificarse fronte ás denuncias á Inspección, xa que a actitude do director xeral de Función Pública foi a de botar balóns fóra, sen achegar nada, e afirmando que para eles todo está ben. Demostrou unha vez máis a súa ineptitude para o cargo.

Así, estas son as cuestións que levamos a esta reunión, e das que cómpre dar resposta:

1. Ámbito: Denunciamos que deixaron nun limbo a parte do persoal:

a) Persoal non docente dos centros de ensino: o director xeral de Función Pública (DXFP) non quere incluílos, di que se rexe no referido a cuestións de vacacións e permisos polo que dispoña o centro -algo que non é certo- polo que, na práctica, lle aplican cuestións específicas que dependen das direccións. Ao final acepta instar á Consellería de Educación para que negocie connosco, xa que na mesa sectorial do ensino non está representado o persoal non docente.

b) Persoal dos centros de día e escolas infantís: o director xeral de Función Pública fala dun protocolo propio do que nada sabemos. Denunciamos a falla de negociación por parte de Política Social.

c) Persoal non sanitario de Sanidade, Sergas, inspectores/as…: nin se digna a responder.

2. Informes para pasar de fase: faltan consellerías enteiras (Sanidade) ou centros territoriais (xefaturas territoriais, SSCC Consorcio, oficinas de emprego, centros de educación...). Pasaron a fase 1 sen fase preliminar, sen comprobación do SPRL, ou sen sequera informe, e reincorporaron a persoal sen cumprir prazos mínimos. Segundo o director xeral de Función Pública o de Facenda está feito polo miudo, e non lle consta que falten informes.

Para o luns 1 de xuño comeza a fase 2 na que xa hai unha reincorporación normalizada, agás teletraballo autorizado. Fallaron nas fases anteriores e agora tampouco hai informe das medidas preventivas que se tomaron nos centros, quendas ou identificación do persoal e de medidas organizativas. O director anuncia que van ter reunión o venres 29 co SPRL para a fase 2, e entenden que a fase preliminar e fase 1 xa están sen problema.

3. Protocolos de reincorporación para centros específicos que quedaron fóra do ámbito deste protocolo: non se negociou ningún coa representación sindical. Dixo que ía falar coas consellarías afectadas: Educación, Sanidade e Política Social.

4. Protocolos de medidas de prevención de riscos para funcións específicas ou centros: deben vir dentro das avaliacións de riscos laborais cun plan aprobado para o COVID 19. Temos algúns soltos, e no mellor dos casos asinados por secretarios xerais técnicos, nunca polo Servizo de Prevención de Riscos Laborais. O director xeral de Función Pública mestura protocolos con informes sen responder as propostas da CIG.

5. Persoal sensíbel: a CIG pedíu como medida cautelar que o persoal quede na casa mentres non resolven as solicitudes; o DXFP dixo que xa o decidiran na reunión de secretarios xerais. Sobre a tardanza da súa tramitación, di que se resolven por parte do SPRL en 2 ou 3 días, e por ese tempo non ven problema en que a persoa estea na casa, aínda que sabemos que hai algunha que leva case 1 mes e di que “lle avisemos”. A Xunta planea a súa reincorporación na fase 3, cando poderían estenderse medidas como o teletraballo.

6. Teletraballo: Solicitamos data para a mesa de teletraballo. Diferenciamos dous tipos: dunha banda o teletraballo COVID, que a Xunta ten que fomentar e desenvolver urxentemente como a mellor medida organizativa para evitar a concorrencia de persoal nos centros, e doutra o teletraballo ordinario.

Sobre o primeiro: Función Pública dáo por feito, non ten intención de fomentalo entre os centros directivos. Recoñece que o persoal puido teletraballar e a Administración continuou funcionando correctamente, aínda que se nega a amplialo escudándose nun 15% de persoas que non se conectan, dicindo que non funciona e que non teñen un sistema de valoración telemático -puro presencialismo-.

Sobre o ordinario: Función Pública di que se están a atender as solicitudes de teletraballo ordinario, e que para a extensión do teletraballo hai que facer modificacións da normativa de 2013, e sen iso non é posible. Para isto teriamos unha mesa de teletraballo prevista no protocolo que non quere convocar xa. Dende a CIG insistimos xa que vemos necesaria unha mesa urxente de teletraballo para establecer medidas de fomento e avaliación, porque ademais esta situación do COVID non vai acabar o 15 de xuño.

7. Conciliación a partir do 15 de xuño: obrígase á reincorporación presencial de persoal que ten crianzas e maiores a cargo, e que ten pechados os centros. Os centros educativos pecharon coa alarma, e continúan pechados o 19 de xuño por fin do curso, e non hai as opcións de conciliación previas ao COVID-19 (campamentos, ludotecas, etc). Pedimos solucións para todo o persoal e estender o teletraballo. O director insiste en non aclarar a solución, á espera da situación sanitaria.

8. Conciliación do persoal que non ten teletraballo: a isto nin se dignou en respostar.

En conclusión, unha desfeita que non semella que deamos solucionado na prometida convocatoria da reunión de seguimento a semana que vén (mércores 4 ou xoves 5 de xuño), e que teremos que seguir a denunciar.

O resto das organizacións sindicais presentes na xuntanza congratúlanse mentres expoñen incumprimentos, nós combatemos e loitamos. Sen o Protocolo sería peor, pero aplicado deste xeito tampouco imos ben.

Outras novas recentes

Martes, 21 Mai 2024

Consorcio: sen avances na negociación da xornada das escolas infantís e problemas cos Servizos Centrais

A CIG traslada diversos problemas derivados da aplicación do Acordo de Condicións de Traballo de Política Social, á Comisión de Seguimento, ante a falla de resposta por parte do Consorcio. • Dende a aplicación do Acordo nas escolas infantís do Consorcio, co paso a 35 horas semanais efectivas de traballo, son numerosas as dificultades que se están a dar nos centros para...
Xoves, 16 Mai 2024

Sonia Rodríguez-Campos González suprime na EGAP os actos conmemorativos do Día das Letras Galegas, vixentes dende hai 38 anos

Rueda dá un paso máis na vergoñenta desgaleguización da Xunta de Galiza da man de Sonia Rodríguez-Campos González, directora da Escola A Xunta de Galiza creou polo Decreto 163/1982, do 1 de decembro, a E.G.A.P., co carácter de órgano administrativo sen personalidade xurídica propia. Posteriormente, mediante a Lei 4/1987 pasou a ser unha entidade autónoma dependente da...
Martes, 21 Mai 2024

EGAP: convocatoria de actividades de formación continua do Instituto de Economía Pública de Galiza

No DOG do 21/05/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2024 pola que se convocan actividades de formación continua do Instituto de Economía Pública de Galiza (IEP) para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galiza, das entidades locais e de administración e...