Novas por contido

Xa está dispoñible no web do forGA a programación dos cursos da CIG Administración Pública para este ano 2011. Estes cursos sectorias son a mairoría de modalidade presencial pero tamén os hai de teleformación. O periodo de preinscrición comeza o 5 de abril. Para preinscribirte deberás picar no enlace "preinscribete" do curso que che interese dos dispoñibles no seguinte enlace.

De momento están dispoñibles para preinscrición os cursos que se realicen de aquí a xullo. O resto subiránse máis adiante. Accede á programación completa nestoutro enlace.

No pasado ano 2010, o persoal sanitario da Xunta regulado pola Lei estatal 17/1989 (persoal funcionario sanitario non estatutario) non puido solicitar cursos da EGAP

O motivo debíase a que a EGAP non consideraba a este colectivo como persoal da Xunta e os excluía das convocatorias de cursos formativos. Paradoxalmente, o FEGAS (a Escola de Formación do SERGAS) tampouco lles permitía realizar cursos por non seren persoal estatutario do SERGAS. Xa no seu momento, a CIG solicitoulle á Dirección Xeral da Función Pública que se suprimise a dita exclusión para as convocatorias de cursos formativos da EGAP.

No DOG de 10/02/2011 publícase a oferta de cursos de linguaxe administrativa galega da EGAP para o ano 2011, en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Para acceder á información das distintas edicións dos cursos, premer nesta ligazón.


No DOG do venres, 14 de Xaneiro, fíxose pública a convocatoria de cursos de linguaxe administrativa galega asi como cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (CELGA), a realizar nas Escolas Oficiais de Idiomas (EOI).

Os cursos de linguaxe administrativa galega van dirixídos ao persoal das diferentes Administracións Públicas galegas. No tocante aos cursos preparatorios para a obtención dos certificados de lingua galega, van dirixídos a persoas maiores de 16 anos, ou aqueles que os cumpran no ano natural da convocatoria, que desexen certificar a súa competencia en lingua galega.

A novidade para esta convocatoria, no tocante os cursos de linguaxe administrativa, é que a asingación de prazas será por rigoroso sorteo. Deste xeito, rematase por fin, e despois da denuncia da CIG-Autonómica, cos líos e as colas caracterísiticas destas convocatorias nas EOIs.

Recentemente se publicou o Plan de Formación Continua da EGAP para o 2011 así como a oferta formativa para o primeiro semestre. As principais novidades para o ano que entra xiran ao redor do maior peso da teleformación e das línguas estranxeiras, na expedición de diplomas de aproveitamento, o recoñecemento da formación no posto de traballo e a sucesiva publicación dos temarios de procesos selectivos, entre outras.

COMO VAI SER A FORMACIÓN DA EGAP NO 2011

A EGAP vai facer a maioría da súa formación pola via on-line, con moito máis peso dos cursos de formación de longa duración (con certificación modular) e con aumento no peso das linguas. É precisamente neste campo no que se da a maior procura de formación polo persoal da nosa administración e onde as solicitudes en xeral duplican o número de prazas ofertadas. No próximo ano vai haber formación en: inglés, portugués, alemán, francés, italiano, chino, árabe e ruso (no futuro próximo probablemente se ampliará a oferta).

Tal e como anunciabamos a pasada semana, no DOG do luns 27 de decembro de 2010 faise pública a convocatoria de cursos de formación continua da EGAP, correspondente ao 1º semestre do ano 2011, para o persoal laboral e funcionario da Xunta de Galicia.

O persoal que desexe participar nos cursos deberá cubrir o formulario de solicitude telemática na páxina web da EGAP http://egap.xunta.es/matricula. O prazo de presentación de solicitudes rematará ás 14.00h do 13 de xaneiro de 2011. O número máximo de cursos que se pode solicitar nesta convocatoria limítase a cinco.

Máis información:  981 54 62 46, 981 54 62 57 ou xestion.egap@xunta.es

No DOG do martes 21 de decembro de 2010, faise público o Plan de formación continua do persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011. As dúas convocatorias previstas, que se corresponderán cos dous semestres do ano, faranse no Diario Oficial de Galicia e a matrícula realizarase a través da páxina web da EGAP: http://egap.xunta.es/matricula. A primeira convocatoria agarda que se faga pública o vindeiro luns 27, cun prazo de presentación de solicitudes ata o 13 de xaneiro de 2011.

Quedan excluídas desta resolución: as actividades derivadas de cursos selectivos, os cursos superiores, as actuacións en colaboración e as xornadas, conferencias e seminarios, as actividades doutras administracións públicas e as actividades de formación do persoal docente da Consellería de Educación, do persoal da Administración de Xustiza e do persoal sanitario, que terán as súas propias convocatorias de acordo coa aprobación dos seus plans ou os convenios que se asinen durante o ano 2011.

Despois de varios anos sen convocar ningunha edición destes cursos tan demandados polo persoal funcionario da Administración autonómica, o 03/12/2010 sae publicado no DOG a convocatoria de 2 edicións dos cursos de perfeccionamento de xefatura de negociado (destinados aos grupos A2, C1 e C2) e outras 2 do de xefatura de sección (destinadas aos grupos A1, A2 e C1) Cada unha destas edicións consta dun todal de 45 prazas e desenvolveranse de xeito mixto (presencial nas instalacións da EGAP en Santiago de Compostela / teleformación). As edicións do curso de perfeccionamento de xefatura de negociado van dende xaneiro ata abril (80h; 20h presenciais) e as de xefatura de sección de xaneiro ata maio (120h; 45h presenciais).

As solicitudes fanse directamente a través da plataforma da EGAP no seguinte enderezo web. O prazo de presentación de solicitudes rematará o 13 de decembro de 2010 ás 14.00h. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información poderán dirixirse á EGAP a través dos números de teléfono 981 54 62 46 ou 981 54 62 54, ou fax: 981 54 63 39 ou enderezo de correo electrónico.

O Consello Galego de Relacións Laborais lanza a convocatoria da 21ª edición do Curso Superior de Relacións Laborais.

O 08/09/2010 foi publicado no DOG a convocatoria dunha nova edición do Curso Superior de RRLL (220h). Este curso diríxese a todas as persoas que están interesadas en adquirir unha formación e/ou actualización nas materias laborais en xeral, facilitando a súa capacitación para resolver as cuestións suscitadas polas relacións laborais e a xestión de recursos humanos e, en especial, ás persoas licenciadas en dereito, ciencias económicas e empresariais, ou a diplomados/as en relacións laborais, responsables de recursos humanos, xefes/as de relacións laborais, asesores/as e cadros das organizacións sindicais e empresariais, etc.

O curso ten a equivalencia de título propio pola Universidade de Santiago de Compostela e está organizado polo Servizo de Posgrao e Terceiro Ciclo. A inauguración do curso terá lugar o 12 de novembro de 2010 e rematará o 10 de xuño de 2011. As clases impartiranse nas aulas da Facultade de Dereito de Santiago de Compostela e o horario normal de actividades será en sesión de tarde, desde as 16.30 ata as 20.30 horas. O prazo de admisión de solicitudes de inscrición comezará o 1 de setembro e rematará o 30 de setembro de 2010.

No DOG do 05/08/2010 publicase a resolución pola que se oferta un curso de cualificación específica para o persoal da Consellería de Traballo e Benestar destinado nas oficinas de emprego, nos servizos de formación e colocación das xefaturas territoriais e na Dirección Xeral de Formación e Colocación.

O obxectivo deste curso é afondar no coñecemento das políticas activas de emprego desenvolvidas polo SPEG (Servizo Público de Emprego de Galicia) e dotar ao seu persoal dunha formación específica que lle facilite a competencia e capacitación necesarias para o posterior desempeño da súa actividade profesional.

Outras novas recentes

Venres, 01 Xullo 2022

Acoso e derrubamento do persoal laboral da Xunta de Galiza

A Xunta de Galiza mais os sindicatos asinantes do mal chamado Acordo de Concertación Social teñen o obxectivo de funcionarizar a case que todo o persoal laboral sen considerar situacións de máxima precariedade e indefensión na que se sitúan algúns colectivos. A saber: 1. Categorías de persoal laboral que polo seu pequeno número non teñen correspondencia no Decreto 165/2019,...
Mércores, 06 Xullo 2022

Criterios para os procesos selectivos derivados da OEP extraordinaria do 2022 (Lei 20/21)

A Dirección Xeral de Función Pública enviou aos sindicatos un primeiro borrador para comezar a negociación dos criterios que rexerán as convocatorias de procesos selectivos derivados da Oferta de Emprego Público extraordinaria do 2022, derivada da Lei 20/21 (lei da temporalidade). A primeira xuntanza vai ser o xoves 7 de xullo.  Neste borrador hai cousas que son...
Luns, 04 Xullo 2022

RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. Borrador 04/07/22

Recibimos convocatoria e documentación dunha proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. A xuntanza vai ser o mércores 6 de xullo. Nunha primeira ollada, a proposta deriva da modicicación da estrutura orgánica, e non implica amortización de postos de traballo. Se queres achegarnos algo, podes contactar coa CIG.