Novas por contido

A Consellería de Medio Rural convocounos a unha xuntanza que será o martes 3 de maio para discutir a súa proposta de Relación de Postos de Traballo, tanto da consellería como de FOGGA.

Podes descargar a documentación. E podes utlizar o seguinte formulario para contactar coa CIG.

O xoves 28 de abril, a última hora enviaron unha serie de correos con algúns ficheiros para a oferta e a apertura de listados de prazas para consulta e que son:

- Listado 1 (prazas para concurso). Actualizado a 01/05/22

- Listado 2 (prazas para concurso-oposición). Actualizado a 01/05/22

- Listado 3 (segundo FP: persoal indefinido non fixo sen RPT). Actualizado a 01/05/22

- Folla de Entes (prazas de concurso e concurso oposición). Actualizado a 27/04/22

- Excel de prazas que convocadas pero que están afectadas pola lei 20/2021. Actualizado a 27/04/22

- Consorcio. Actualizado a 28/04/22

Eses ficheiros estaban cheos de erros, había grandes ausencias e tiñamos aviso de que eran provisionais. Incluso enviaron o do Consorcio o día seguinte. Hoxe venres 29 din que xa están consolidados e advertiámoslle á Xunta de que isto é un sinsentido: primeiro deberamos discutir os criterios da identificación de prazas e logo elaborar os listados.

Ao final, o mércores 4 ás 9:30 horas haberá unha reunión de negociación das alegacións aos criterios da oferta e aos listados de prazas. Con isto o lío esta servido e pode que modifiquen varias veces os listados: unha estratexia patronal clara que quere confundir ao persoal e xogar cos postos de traballo.

O DIRECTOR XERAL “INFORMA”

• Entes do art. 45.1 da LOFAXGA (organismos autónomos, axencias, consorcios e entidades públicas empresariais): si non teñen RPT van entregarnos listados cos datos necesarios para comprobar as prazas.
• Sobre os entes da LOFAXGA que faltan din que “intentaran introducir a maioría”.
• Van a incluír as prazas da RPT de Educación recén publicada.
• Estudarán meter nos listados as prazas de SEAGA que se incorporaron á Xunta (fixos-descontinuos de 6 meses).
• Solicitarán ao Consorcio que completen os datos de centro de traballo.
• Sobre os erros na data de antigüidade di que o que importa agora é que estean no listado correcto non si é da sentenza.
• Establecen 3 meses a partir dos que xa non se considera ininterrompido e non conta o tempo de suspensión do contrato non fixos-descontinuos.
• Establece dous requisitos restritivos a maiores para determinar as prazas: que estean ocupadas a 30/12/2021 e que non están convocadas. Ao único que cede é a deixar nos listados as prazas de procesos convocados que quedaron desertas (iso o di a lei).
• Nas prazas que van a concurso (listado 1) pola DA8, está aberto a negociar para aplicar os criterios de que a interrupción da relación de servizo de quen a ocupe (interrupcións de 3 meses ou algo similar).
• Para a valoración dos servizos prestados están abertos a establecer unha puntuación diferente entre Xunta e outras administracións, pero non a excluír a puntuación noutras administracións.

O QUE FALTA OU NON QUERE DISCUTIR (ou di que pospón para o mércores 4)

Insistimos que non retiren dos listados da oferta as prazas do excel de “prazas convocadas”, xa que cumpren os requisitos da lei, polo que teñen que saír na oferta. Para máis non se sostén o argumento de Función Pública xa que as prazas non foron identificadas en ningunha convocatoria. A CIG xa advertira que podían non chegarlle as prazas si seguían a convocar ás bravas, e agora si non teñen prazas suficientes é o seu problema: que as busquen ou que as creen, e que dimitan.

Solicitamos aclarar o método e momento de difusión dos listados (non podemos ir enviando listados diferentes cada día, é un caos para todas e todos) e que abran a posibilidade de que o persoal remita as achegas directamente.

GRANDES AUSENCIAS E FALLOS NOS LISTADOS (hai moitos máis)

• No do Consorcio sen centro e mal as datas de antigüidade, e faltan DA8.
• Queren excluír as prazas convocadas (exemplo centos prazas convocatorias decembro)
• Faltan todas as da Lei 17.
• Grandes fallos nas titulacións requiridas (e moitas ausencias).
• Numerosos erros nas tomas de posesión/antigüidade temporalidade praza.
• Faltan case trescentas prazas de Educación (porque a RPT non se actualizou dende o ano 2015).
• Faltan prazas de colectivos como Agader, profesores CELGA, Illas Atlánticas, etc.

INFORMACIÓN DOUTRAS CUESTIÓNS

• RPT DO CONSORCIO: remitirán borrador para ir avanzando.
• A OEP ordinaria non a van meter agora (ata que se vexa o que queda).
• Concurso de traslados e listado de postos para a elección de destino informámosche aquí.

Se queres, podes conectar coa CIG.

O venres 29 de abril tivemos unha reunión informativa co director xeral de Función Pública. O que nos conta ao respecto do concurso de corpos xerais e a toma de posesión definitiva das persoas de corpos xerais que están en provisional é o seguinte:

SOBRE A ELECCIÓN DE DESTINO DEFINITIVO DE CORPOS XERAIS

 • A1: deciden incluír as vacantes de nivel 20 de toda a Comunidade que non pasaron polo concurso de traslados.
 • A2: non chegan as vacantes puras (aquelas non ocupadas por persoal interino) así que ofertarán vacantes cubertas temporalmente con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2018.
 • C1 e C2: só incluirán vacantes puras.
 • As tomas de posesión serán en paralelo coas do concurso.
 • A partir da semana que ven sairán as resolucións para elixir destino.
 • Ao longo do mes de maio enviarán o listado de postos.
 • As persoas en provisional xa coñecerán cal é o seu destino na terceira semana de maio.
 • Na última semana de maio, ao redor do 30/31 ou 1 de xuño comezará o prazo de toma de posesión.

CONCURSO DE TRASLADOS

Arredor do 20 de maio publicarán a resolución co prazo da toma de posesión do concurso, coa idea de que o 30-31 de maio ou 1 de xuño comece o prazo para a toma de posesión.

 

No DOG do 29/04/2022 publican a RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galiza polo que se autorizan os criterios de repartición e convocatoria do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2021 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade.

O importe da axuda será de 2.160,00 € por causante, con rateo da dita cantidade para o caso de que o recoñecemento ou cualificación da discapacidade se producise con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2021 ou a convivencia non se mantivese durante todo o exercicio. A axuda aboarase na conta consignada para o ingreso da nómina.

Función Pública quere que sexamos os sindicatos quen decidamos quen vai quedar damnificado pola súa incompetencia. E mentres tanto, o concurso para cando?

Recibimos un correo de Función Pública (mércores 27) cos números de prazas que queren ofertar para destino definitivo ao persoal de corpos xerais que está actualmente en destino provisional (tanto de promoción interna como de acceso libre). E as contas non dan para A1, así que bótanse a un lado e piden aos sindicatos que decidamos quen vai resultar prexudicado.

O problema de falta de prazas de A1

Son 43 as prazas que necesitan para o destino definitivo de A1 (7 de promoción interna e 36 de acceso libre). E din dispoñer de 12 vacantes puras (non ocupadas por persoal interino) máis outras 48 ocupadas.

O problema está en que das 48 ocupadas, 38 o están con persoas anteriores ao 1/1/2016, dúas anteriores ao 1/1/2018, e 8 posteriores. É dicir, que a maioría das prazas estarían afectadas pola Lei 20/2021 (do abuso da temporalidade nas administracións).

Por tanto, que necesitando 43 prazas, fagan o que fagan para ofertar un número abondo, haberá persoas prexudicadas. E o que se lles ocorreu foi darnos aos sindicatos 24 horas para decidir, con consecuencias negativas digamos o que digamos.

Opción 1: pospoñer a elección de destino do A1-libre

Co conseguinte cabreo das persoas directamente afectadas, que verían adiado o seu posíbel interese en desprazarse de localidade.

Opción 2: incluír na elección de destino todas as prazas vacantes do concurso, incluíndo todas as afectadas pola Lei 20/21, co que ofertarían 60 prazas para 43 persoas.

Poderían ofertalas interpretando que a Lei 20/21 computa prazas e regula a súa cobertura, pero que non fixa dereitos sobre cada praza. A maiores de que estariamos despedindo a persoas que nuns meses poderían recuperar o traballo, é moi probable que esta opción acabara xudicializada.

Opción 3: incluír prazas en Compostela que non pasaron polo concurso. Serían 9 prazas de nivel 20, e 27 de nivel 25. En total disporíamos de 56 prazas para as 43 persoas.

Para a CIG é inaceptábel que se poidan ofertar xefaturas de sección a persoas recén chegadas ao corpo superior sen ofrecerllas primeiro ás persoas que levan anos neste e noutros corpos.

Opción 4: incluír prazas de nivel 20 vacantes en todas as localidades. Teríamos 47 prazas para 43 persoas

Ás compañeiras e compañeiros que leven anos querendo moverse a outra localidade, non lles faría moita graza ver como persoas recen chegadas ao corpo obteñen prazas en localidades do seu interese que non lles foron ofertadas previamente. Afectaría sobre todo a localidades de alta demanda de postos, como poden ser Vigo ou Ourense.

As responsabilidades

O escenario que defendeu a CIG estes anos é ben diferente do que temos:

 • Ofertas de emprego sen taxa de reposición limitativa, que permitise cubrir todas as necesidades de persoal que fose necesaria. Co seu modelo restritivo, as limitacións impediron mesmo cubrir as vacantes con persoal de carreira, e por tanto incrementaron a temporalidade.

 • Procesos selectivos áxiles, nos que entre a publicación da Oferta e a toma de posesión non mediara máis dun ano. O que temos é que ese tempo pode chegar a 5-6 anos con facilidade.
 • Concursos anuais, en todos os corpos/escalas/categorías. A realidade é que os máis afortunados son os corpos xerais, para os que van 6 anos dende que os anteriores tomaron posesión.
 • Que a toma de posesión dos procesos selectivos fose definitiva se hai concurso de traslados recente. De non ser o caso tería que ser provisional. Cando é definitiva se oferten todos os postos vacantes que pasaron polo concurso.. 

A CIG fai responsábel do panorama que temos aos gobernos galego e do estado polas súas políticas de recortes que impuxeron durante anos que dificultaron as ofertas de emprego, que forzaron á temporalidade e que destruíron emprego público.

E facemos tamén responsábel da situación á Dirección Xeral da Función Pública e en xeral ao goberno galego, pola falta de dilixencia na resolución dos concursos de traslados e procesos selectivos que remataron por cruzarse coa nova Lei 20/2021.

Así que a CIG non vai optar por ningunha das malas opcións ás que nos queren forzar. Terán que ser os/as responsábeis, as persoas que dirixen as políticas de persoal da Administración, as que procuren as solucións que teñen que poñer enriba da mesa, e no seu defecto decidiren e responsabilizarse de dano que van provocar. Busquen prazas, e se non existen terán que crealas.

Así están as prazas en A2, C1 e C2

Para A2 necesitan 40 prazas (13 de promoción interna e 27 de libre). Din dispoñer de 42 prazas sumando vacantes puras (non ocupadas) e 10 prazas ocupadas por persoas interinas posteriores ao 1/1/2018 (non afectadas pola Lei 20/21). Serían 42 prazas para 40 persoas. Non valoran outros escenarios. Moi xusto, o que levará a algúns compañeiros e compañeiras de promoción interna a pediren excedencia tirando pola borda o seu esforzo na promoción. 

Para C1 necesitan 22 prazas (todas de promoción interna), e para C2 107 prazas (57 de P.I. + 50 libre). Tanto para C1 como C2 din que contan con vacantes puras abondo. Tampouco valoran outros escenarios polo que tamén producirán excedencias.

O concurso de traslados de corpos xerais

Teoricamente a toma de posesión do concurso de traslados sería coincidente coa elección de destino definitivo de quen están agora en destino provisional, pois habería postos coincidentes. Xa que logo, calquera atraso na elección de destino tería efectos no concurso de traslados. 

A última información do concurso, persoal e directa de altos cargos de Función Pública, é que a elección de destino do concurso de traslados sería en maio-xuño, un novo atraso. Desmentirían así a información que fala de setembro. Pero con estes .. quen aposta?

De entrada percibimos erros e faltas, como os postos do Consorcio, Illas Atlánticas, Educación, etc. Aos listados provisionais engaden outros que poden excluír prazas dos primeiros.

A Xunta convocounos para este venres co fin de explicar este galimatías. Agardamos ter canto antes uns listados en condicións para presentar achegas.

Función Pública non autoriza a difusión e advirte que: “trátase de documentos de traballo que conteñen información de detalle sobre os servizos públicos autonómicos e os empregados públicos que prestan servicio neles, por esta razón, prégase destinar esta información exclusivamente aos fins de consulta e alegacións solicitados e evitar a súa difusión fóra dos canais que a Xunta de Galicia pon a disposición das organizacións sindicais para exercicio das súas funcións”.

ISTO É TAL CUAL O QUE ENVÍAN DENDE FUNCIÓN PÚBLICA


Buzón 1 

 • Inclúe os postos ocupados ininterrompidamente (*) e con toma de posesión con anterioridade ao 01/01/2016 (<01/01/2016).

  Figuran tanto os postos adxudicados no concurso F0219 por estaren pendentes de toma de posesión dos seu titulares, así como aqueloutros ofertados e convocados en procesos selectivos e pendentes da súa resolución definitiva.

  Total 4098 postos

Buzón 2

 • Inclúe os postos ocupados ininterrompidamente (*) e con toma de posesión entre os anos 2016 e 2017: (>=01/01/2016<01/01/2018).

  Figuran tanto os postos adxudicados no concurso F0219 por estaren pendentes de toma de posesión dos seu titulares, así como aqueloutros ofertados e convocados en procesos selectivos e pendentes da súa resolución definitiva.

  Total 206 postos

Buzón 3

 • Inclúe aqueles postos ocupados por persoal indefinido non fixo que polas súas características especiais non están incluídos nos buzóns 1 e 2.

  Total 50 postos

Nota (*). Ininterrompidamente:  A estes efectos de documentos de traballo entenderáse ata un máximo de 3 meses sen ocupación.

Entes instrumentais:

Achéganse dous arquivos excel:

 • Un arquivo relativo ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (inexistente)
 • Outro arquivo relativo aos restantes entes instrumentaisfundamentalmente sociedades e fundacións. Non se inclúen postos de Expoourense, Fundación Semana Verde de Galicia, Fundación Pública Artesanía de Galicia e Xesgalicia por comunicar que non teñen postos que incluír.
   

E a efectos informativos achégase outro arquivo excel que recolle as prazas convocadas e que polo tanto non poden formar parte desta oferta extraordinaria (986 prazas)

Criterios comúns empregados na elaboración dos distintos buzóns de postos:

 • Teñen que estar ocupados: a data do 30/12/2021
 • Son postos con forma de provisión: Concurso e Concurso específico.
 • Postos das relacións de postos de traballo (RPT)
 • Postos vacantes, ocupados por persoal interino, temporal ou indefinido (SAI01.- SERVICIO ACTIVO DE INTERINOS, SAI02.- SERVICIO ACTIVO LABORAL TEMPORAL, SAI03, SAI04,  SAI05, SADI1, SADI2.- SERV.ACTIVO LABORAL INDEFINIDO NON FIXO).
 • Recolle os postos da disposición transitoria décima 1ª e 2ª parte do V Convenio Colectivo

Temos constancia a través de Función Pública de que a toma de posesión do concurso de corpos xerais vai ser para maio-xuño.

Isto indica que non parece que queiran cumprir coa palabra dada polo director xeral de Función Pública nas últimas reunións, de que na primeira semana de maio se publicaría a resolución e na primeira quincena sería a toma de posesión.

Intuímos que se a resposta é “maio-xuño”, a idea que teñen é que se prolongue ata aí, e desmintiría así o ruxe-ruxe que está a circular que fala de setembro. E xunto con esta toma de posesión ten que haber simultaneamente a das persoas que están en provisional despois dos procesos selectivos de promoción interna e libre anteriores.

 

A CIG denunciou ao Consorcio na Inspección de Traballo e Seguridade Social para que se apliquen medidas correctoras da situación de risco. A autoridade laboral obriga ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a avaliar de novo os riscos psicosociais por non ter adoptado medidas correctoras tras as avaliacións de 2017

A CIG ten denunciado ante a autoridade laboral, en numerosas ocasións, que non se tiveran adoptado medidas correctoras das avaliacións de riscos psicosociais dos centros de traballo. Estas avaliacións, realizadas en 2017, xa se fixeran daquela grazas ás denuncias na Inspección de Traballo e Seguridade Social das delegadas de prevención da CIG.

Ademais, despois de avaliados os riscos no departamento de persoal no ano 2020, o Consorcio agachou os resultados e as medidas correctoras, polo que as compañeiras da CIG tivemos que denunciar de novo ao Consorcio. Así obtivemos a documentación na que observamos riscos inaceptables para a saúde das/os traballadoras/es deste departamento e demandamos medidas correctoras, como o aumento do cadro de persoal, que na actualidade é o mesmo dende 2008 a pesar de que se multiplicou o número de persoal que xestiona.

O martes 19 de abril de 2022, ven de constituírse o grupo de traballo a nivel autonómico para planificar e organizar todas as avaliacións de riscos psicosociais nos centros do Consorcio que durarán varios meses. Os primeiros centros en avaliarse van ser as escolas unitarias, nas que coincidirá no mesmo día o simulacro de incendios e a realización da enquisa.

Agora, aínda que o Consorcio non fixo nada para evitar estes riscos sicosociais, a Inspección de Traballo requírelle avaliar de novo todos os centros de traballo xa que pasou demasiado tempo da anterior avaliación.

Amplíase esta avaliación, tamén por denuncia da CIG, ao departamento de escolas infantís de Servizos Centrais, no que se están a producir numerosas baixas pola presión e trato inaceptables da xerencia adxunta.

Se non hai participación nas avaliacións de riscos psicosociais non se detectan e polo tanto non se aplican medidas

Animámoste a participar nas avaliacións e cubrir as enquisas para detectar situacións de abuso, falta de conciliación ou de carga de traballo, por exemplo, e que se poidan aplicar as medidas correctoras que minimice este risco laboral que tamén afecta a nosa saúde. Por ti, por min, por todas.

A lei da temporalidade obriga a ter publicada a oferta de emprego público de estabilización antes do 1 de xuño deste ano. A Xunta vai con atraso e presenta uns criterios para elaborar a oferta sen listaxes de vacantes nin descrición da súa situación

Apenas quedan dous meses e Función Publica convocounos o venres 8 de abril unha reunión informativa sobre un BORRADOR DE CRITERIOS COMÚNS PARA A APLICACIÓN DO PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DERIVADO DA LEI 20/2021, DE 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES PARA A REDUCIÓN DA TEMPORALIDADE NO EMPREGO PÚBLICO (descargar), que ven sendo a súa adaptación da resolución da Secretaria do Estado dun conxunto de recomendacións para a aplicación da lei. Temos ata o día 21 de abril para enviar alegacións

A día de hoxe aínda non enviou ás organizacións sindicais a listaxe de vacantes totais con información do estado de cobertura e data de ocupación que lle levamos pedindo dende o mes de febreiro para facernos un mapa de como están as cousas na función pública autonómica, máis cando nalgúns sectores a temporalidade supera amplamente o 50%. O que si afirmou Función Pública é que nos vai dar as listaxes para a oferta a cachos: o luns remitiran 600 e pico prazas dalgunhas escalas e máis adiante din que enviarán unhas 2.000 das 4.000 que van a ir aos procesos de estabilización.

Ten toda a pinta de que a Dirección Xeral de Función Pública non ten interese en buscar o consenso nunha cuestión tan delicada e que afecta a tantas persoas. Vaise atrever a seguir na súa tónica xa habitual de impedir a negociación colectiva e a participación dos traballadores e traballadoras dando información a contagotas e con prazos ridículos?. Non llo imos pór doado. Se queres facer as túas achegas contacta coa CIG.

As claves da proposta de Función Pública para a oferta

 • A data de referencia sen continuidade de permanencia: 30 de decembro de 2021 (o día no que entra en vigor a lei).
 • Concepto de ocupación ininterrompida: se considera ocupación ininterrompida cando entre nomeamentos de varias persoas interinas non transcorra menos de un mes. No caso de persoal fixo-descontinuo non conta o tempo de suspensión do contrato como interrupción.
 • Persoal indefinido non fixo: as prazas inclúense na OPE de estabilización para corpos e escalas de persoal funcionario, agás no caso daquelas prazas de persoal indefinido nas que a sentenza obrigue a convocalas como persoal laboral, como sería o caso das prazas da DT 10 1ª parte co V Convenio. Inclúen tamén as de sentenza posterior ao 31 de decembro de 2021.
 • Persoal sen posto en RPT que ocupa praza estrutural: saen a oferta e dáselle código antes do nomeamento. 
 • A oferta vai ser conxunta coa taxa de reposición ordinaria e adicional de estabilizacion. As ofertas de emprego anteriores quedan derrogadas e as prazas non convocadas engadense a esta nova oferta. 
 • O límite de temporalidade na Administración Xeral a Xunta fixao no 7% .
 • Ofertarán tamén as prazas a tempo parcial (laborais). 
 • Prazas a concurso de méritos (DA6 e DA8): prazas vacantes de natureza estrutural ocupadas de forma temporal ininterrompida dende antes 1/01/2016 e adiciónanse aquelas que están ocupadas por interinos/as con antigüidade anterior ao 1/01/2016, sempre que a praza non estea reservada a persoal funcionario de carreira (substitución). Identifican as prazas a 31/12/2020 pero teñen que seguir ocupadas ao 30/12/2021.

As claves da proposta para os procesos 

 • Estabilización ordinaria: acceso mediante concurso-oposición (40/60). Terase en conta maioritariamente a experiencia no corpo, escala, categoría ou equivalente de que se trate. Os exercicios serán eliminatorios.
 • Estabilización extraordinaria (DA6 e DA8): acceso mediante concurso de méritos non restrinxido baremo a negociar na Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos.
 • Toma de posesión provisional: Función Pública ofrecerá as prazas en concurso de traslados previo para o persoal funcionario, pero mentres non se realice ofertará esas prazas para a toma de posesión provisional das persoas que superen eses procesos. En destino provisional previo ao concurso se ofrecerán as prazas ocupadas por persoal interino de maior a menor antigüidade na Administración.

Identificación das prazas

 • A Xunta non identificará os códigos das prazas afectadas pola lei da temporalidade na OEP. 
 • Considera que debe informar ao traballador/a de que a praza que desempeñaba vai ser ofertada cunha comunicación realizada no Diario Oficial de Galiza.

 A novidade: se cobras a compensación quedas fora das listas de agarda

As compensacións que establece a lei da temporalidade para as persoas interinas que non superen os procesos selectivos condicionará os futuros chamamentos das listas, Así indica textualmente: “a suspensión de chamamentos nas listas de contratación temporal establecidas ao abeiro do Decreto 37/2006, do 2 de marzo”.

Temos ata o día 21 para presentar alegacións. Contacta coa CIG.

Nota: a media mañá do 11/04/22, recibimos un novo listado de prazas que substitúe ao anterior. Este é o novo listado.

A Dirección Xeral de Función Pública envía unha proposta de prazas dispoñíbeis para a elección de destino dos funcionarios e funcionarias de promoción interna e acceso libre que están actualmente en destino provisional.

A relación de prazas son resultado das vacantes do concurso de traslados de corpos xerais e, segundo a DXFP, serían TODAS prazas sobrantes do concurso de traslados coa única excepción de A2, que por falta de postos necesitaron botar man de prazas vacantes de nivel 18 en Compostela que non pasaron polo concurso. 

No listado hai que destacar que desapareceron numerosas prazas. Hai que ter en conta o que din as bases do concurso de traslados: “A adxudicación dun posto de resultas estará condicionada a que o dito posto sexa de necesaria cobertura”. É dicir, que a Administración resérvase o dereito de retirar do concurso as prazas de resultas que considere que queren amortizar, por exemplo. Esto xa o fixeran no concurso anterior, convocado no ano 2015. Daquelas, foran 13 as prazas de resultas retiradas por proposta de amortización.

No momento da negociación do concurso, a CIG solicitou a retirada deste parágrafo, e que se ofertasen todas as prazas.

Temos de prazo ata o día 20 para alegar ao listado de prazas, polo que queremos saber as prazas retiradas do concurso e o motivo. Se queres achegarnos algo, contacta coa CIG.

Outras novas recentes

Venres, 01 Xullo 2022

Acoso e derrubamento do persoal laboral da Xunta de Galiza

A Xunta de Galiza mais os sindicatos asinantes do mal chamado Acordo de Concertación Social teñen o obxectivo de funcionarizar a case que todo o persoal laboral sen considerar situacións de máxima precariedade e indefensión na que se sitúan algúns colectivos. A saber: 1. Categorías de persoal laboral que polo seu pequeno número non teñen correspondencia no Decreto 165/2019,...
Mércores, 06 Xullo 2022

Funcións de PSX do Consorcio: a CIG solicita extensión da sentenza

A CIG solicitou o luns 4 de xullo a extensión da sentenza que afecta ás funcións do persoal de servizos xerais (PSX), referida á limpeza de maneira ordinaria nos centros do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. A CIG interpuxo demanda de conflito colectivo sobre a imposición das tarefas de “limpeza ordinaria” ao persoal de servizos xerais do Consorcio, que...
Xoves, 30 Xuño 2022

RPT de Facenda: amortiza, centraliza e abre as portas a outras administracións

Asistimos a unha modificación velóz da RPT de Facenda e Administración Pública. Non pasou máis que unha semana dende o día que nos enviaron a proposta inicial (mércores 22), ata que finalmente foi aprobada (mércores 29). Eso xa indica a clara intención das persoas responsábeis políticas da Administración de non discutir moito cos sindicatos. Destrución e centralización do...