Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120501.Compostela.4.jpg
  • 20120501.Pontevedra.1.jpg
  • 20120501.Pontevedra.2.jpg
  • 20120511.gaias.13.jpg
  • 20130305.Vigo.Carrousel.jpg
Martes, 14 Xuño 2022

Carreira profesional: a Xunta intenta resetear o acordo para non incluír a todo o persoal e non pagar o grao II

A Administración tráenos un acordo para “negociar” coma se fora algo novo e non existira unha orde de carreira anterior

A proposta de Función Pública constitúe unha fraude dirixida a evitar o cumprimento das sentenzas gañadas pola CIG e que supoñen que todas as persoas empregadas públicas, se cumpren os requisitos, deben ter dereito á carreira profesional.

Despois de que a Xunta perdese todas as demandas que levamos adiante e de que tanto o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza como o ...


Venres, 10 Xuño 2022

A Xunta celebra o Día Internacional dos Arquivos sen cumprir a súa propia lei

O pasado 9 de xuño celebrouse o Día internacional dos arquivos e en todo o mundo as institucións arquivísticas celébrano con “días de portas abertas”, conferencias, presentación de libros e multitude de actos de difusión.

Na Xunta de Galiza tamén se fan, como non podía ser de outro xeito, actividades especiais de divulgación sobre todo nos arquivos históricos.

Pero que pasa cos arquivos administrativos? Cos que gardan o patrimonio documental dos últimos 35 anos de Galiza e que coincide ...


Domingo, 05 Xuño 2022

Toma de posesión de corpos xerais: que non che enganen co posto

O luns 6 de xuño é o cese das persoas que obtiveron posto no concurso de traslados de corpos xerais convocado en novembro de 2019 (tardou dous anos e medio en finalizar). E as tomas de posesión destes compañeiros e compañeiras van a coincidir coa posesión definitiva de quenes estaban en destino provisional.

Como o concurso de traslados xa fora convocado con atraso puido participar quen obtivo destino no concurso anterior. Así que foi enorme a cantidade de compañeiros e compañeiras que ...


Martes, 31 Mai 2022

O TSXG dá a razón á CIG nunha sentenza sobre as funcións do persoal de servizos xerais do Consorcio

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza sentencia que o persoal de servizos xerais do Consorcio só deberá facer funcións de limpeza con carácter puntual e sempre fóra do horario no que as realice o servizo de limpeza

A CIG leva denunciado ante a autoridade laboral, en numerosas ocasións, ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar por impoñer tarefas ao persoal de servizos xerais que exceden o recollido no DOG sobre as funcións desta categoría. En marzo de 2020, a CIG ...


Luns, 30 Mai 2022

Publicada a OEP-2022 extraordinaria, sen a identificación das prazas e con demasiadas cousas no ar

Publicada no DOG do 30/05/22 a Oferta de Emprego Público (OEP) extraordinaria de estabilización, sen a identificación das prazas e con falta de concreción dalgúns aspectos fundamentais que quedarán para a súa decisión no momento das convocatorias.

Oferta extraordinaria sen a identificación de prazas nin concreción de aspectos básicos

A falta de identificación das prazas ofertadas fai difícil verificar o cumprimento dos requisitos da Lei/2021 e comprobar si o número de prazas ofertadas ...


Luns, 30 Mai 2022

Erros na baremación provisional da fase de concurso de varios procesos selectivos de promoción interna

No DOG do 27/05/2022 publican as resolucións polo que se fan públicas as baremacións provisionais de varios procesos selectivos de promoción interna tal e como che indicamos aquí.

No caso do corpo de xestión, subgrupo A2, e do corpo administrativo, subgrupo C1, se advirten moitos erros na baremación do apartado f “Exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores”.

Nas bases das convocatorias se establece que este epígrafe terá unha valoración máxima de 1 punto e vemos que ...


Martes, 24 Mai 2022

Persoal laboral fixo do Consorcio e concurso de traslados

O concurso de traslados previo e simultáneo NON RESTA postos á estabilización e SUMA dereitos

Na CIG vimos de recibir varias comunicacións de traballadoras fixas do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Como delas se deducen algunhas interpretacións sobre o tratamento que debe ter dito persoal compre aclarar algúns puntos.

1. Como é normal e xusto, os postos de traballo do Consorcio teñen que ter a opción de ser cubertos en primeiro lugar polo actual persoal laboral fixo. ...


Martes, 24 Mai 2022

Cultura obrigada a crear as prazas de patrimonio arqueolóxico tras declararse ilegais as encomendas a Tragsatec

Como consecuencia das denuncias da CIG que declararon ilegais as encomendas a TRAGSATEC, a consellería de Cultura modifica a RPT para crear prazas de persoal arqueólogo e arquitecto.

Por mor da firmeza da sentenza xudicial do TSXG gañada pola CIG, a Xunta vese obrigada a modificar a RPT da consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e crear as prazas como estruturais. Porén unicamente crean 14 prazas das 17 que había en Tragsatec, e iso que as de Tragsatec só ...


Luns, 23 Mai 2022

Zeltia Burgos reelixida secretaria nacional da CIG-Autonómica na VIII Asemblea do sector

A CIG-Autonómica celebraba este sábado, día 21 de maio, a súa VIII Asemblea baixo o lema “Emprego e servizos públicos de calidade. Loitando polos dereitos para avanzar” e reelixía a Zeltia Burgos como secretaria nacional. Unha xornada na que se elixiron ademais ás persoas que conforman a Executiva Nacional; a Dirección Nacional da CIG-Autonómica e ás representantes da mesma na Dirección Nacional da CIG-Administración.

Deste xeito, a nova Executiva queda conformada por:

  • Zeltia Burgos ...

Xoves, 19 Mai 2022

OEP-2022: Función Pública e Sanidade queren despachala sen negociar

Os asuntos que están enriba da mesa son de tanta importancia e para tantos compañeiros e compañeiras, que non vamos aceptar que o despachen nunha xuntanza sen tempo a estudar en serio as cousas.

A Dirección Xeral de Función Pública convocounos a dúas xuntanzas para o venres 20 de maio, nas que se van tratar os criterios e o decreto de oferta derivados da Lei 20/21 (de abuso da temporalidade), tanto para os postos da Administración da Xunta, como para as escalas sanitarias (escalas de ...


Luns, 09 Mai 2022

É xusto que a promoción interna vaia despois de libre?

No DOG do 6 de maio de 2022 publícase a Resolución pola que se convocan para a elección de destino definitivo as persoas aspirantes que superaron os procesos selectivos para o ingreso... de distintas quendas dos corpos xerais, tanto de promoción interna como de libre.

Ao problema de non ofertar todas as vacantes que teñan pasado polo concurso se lle suma agora o de ofertar vacantes que non pasaron polo concurso, entre elas, vacantes con nivel, como xefaturas de sección ou negociados.

Para ...


Prevé ademais que os acordos acadados sexan remitidos ao Parlamento de Galiza como proxecto de Lei de modificación dos Orzamentos Xerais da Administración da Xunta de Galiza para 2015.

“O obxecto serían as cantidades adebedadas derivadas da falta de remuneración do traballo efectivo e que cobraron forma mediante a minoración salarial, principalmente a través das sucesivas leis de Orzamentos, incluída a deste ano”, matizou Varela, quen explicou que como punto de partida na modificación dos orzamentos 2015 habería que contemplar o 100% do complemento específico e equivalente para o persoal laboral; o soldo base e trienios en igual contía nas 14 pagas e as retribucións íntegras, que serían actualizadas co IPC galego.

Partindo desta base, o importe do resto das débedas contraídas se liquidaría nun prazo de 3 anos:

En 2015 pagaríanse as detraccións salariais do ano 2012, cun incremento do 5% máis o pago dos xuros xerados polo importe total da débeda, ademais do importe do FAS, atendendo ao acordo de 2009.

En 2016 pagaríanse as detraccións salariais do ano 2013, cun incremento do 5% máis o IPC galego, o pago dos xuros xerados polo importe total da débeda e a introdución na estrutura salarial, como salario directo, das cantidades equivalentes ao Fondo de Pensións do Estado.

En 2017 pagaríanse as detraccións salariais do ano 2014, co incremento do 5% máis o IPC galego e o pago dos xuros xerados polo importe total da débeda e liquidación.

En todo caso Varela especificou que o sector estaría disposto a dar todo tipo de facilidades no relativo a prazos e conceptos, actuando de xeito flexible, de cara a que a parte debedora poida dar cumprimento ao acordado.

O custo estimado da medida sería de 30 millóns de euros para 2015, tendo en conta que é a paga extra completa de 2012 para 10.000 funcionarios/as e 10.000 laborais, e 25 millóns de euros para os anos 2016 e 2017.

Financiamento

Para o seu financiamento Manuel Gallardo Canitrot explicou que a Disposición Transitoria segunda da Lei 11/2014, do 19 de decembro, de orzamentos xerais de Galiza para 2015, crea un Fondo de Continxencia  dotado con máis de 125 millóns de euros que, segundo esa disposición, poderá empregarse excepcionalmente para os axustes do Capítulo I en relación á devolución da extra de 2012.

“Para o persoal funcionario e laboral só terían que utilizar no ano 2015 a cuarta parte do Fondo, e se se pon en relación co total de ingresos e gastos, suporía o 0,3% do total dos orzamentos”, matizou Canitrot.

Fronte a isto o secretario nacional subliñou que mentres se recortaron os salarios do persoal, o gasto en altos cargos incrementouse dos 6.599.282 € do 2014 aos 6.700.886 € en 2015 e que o persoal eventual (asesores) pasou de 5.668.255 € en 2014 a 5.792.698 € en 2015.